Krst

Sviatosť krstu novorodencov vysluhujeme v našej farnosti zvyčajne druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci pri svätej omši o 10:00. Informácie a postup nájdete v článku o slávení sviatosti krstu.

Birmovanie

Informácie o sviatosti birmovania a prípravných kurzoch sú dostupné v tomto článku. Prípravu dospelých riešime individuálne, hoci vízia a základné princípy sú identické. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Prvé sväté prijímanie

Prípravné kurzy pre mládež a dospelých realizujeme na základe individuálneho dohovoru a plánu. Príprava detí na prijatie Eucharistie sa realizuje spolu s prípravou na sviatosť zmierenia spravidla v treťom ročníku ZŠ.

Sobáš

Postup pri vybavovaní sobáša, informácie o sviatosti manželstva a o príprave, sú dostupné v článku sobáš.

Úmysly svätých omší

Úmysly svätých omší môžete nahlasovať v sakristii alebo v kancelárii. Viac o omšových intenciách a štipendiách čítajte v tomto článku.

Spovedanie chorých a nevládnych

Chorých a nevládnych spovedáme vždy v prvopiatkovom týždni. Pri ohrození života kedykoľvek. O službu nás môžete požiadať priamo, alebo prostredníctvom p. kostolníka Jozefa Franeka.

Pomazanie chorých

Spoločne slávime pomazanie chorých na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej (11. február) v kostole.

Môžete tiež požiadať o individálne slávenie v kostole, podľa okolností pri alebo po svätej omši v týždni, chorého nahláste kňazovi v sakristii pred svätou omšou.

Individuálne slávenie v domácnostiach v prípade potreby vysluhujeme chorým a nevládnym v ich príbytkoch pri pastoračných návštevách na požiadanie.

Sväté prijímanie pre chorých

Sväté prijímania chorým, ktorí nežiadajú aj sviatosť zmierenia alebo pomazania chorých, prinášajú mimoriadni rozdávatelia Eucharistie. O službu môžete požiadať po svätých omšiach v sakristii (p. kostolník Jozef Franek), prípadne v kancelárii.

Kresťanský pohreb

Našich bratov a sestry s kresťanskou nádejou odprevádzame aj do večného života. Slávenie kresťanského pohrebu musíme skoordinovať s pohrebnou službou a správcom cintorína.

1. Nahlásenie pohrebu. Nahláste pohreb pohrebnej službe a správcovi cintorína. Správca cintorína kontaktuje farský úrad kvôli potvrdeniu či upresneniu termínu obradu.

2. Stretnutie s kňazom. Navštívte (príbuzní zomrelého) farský úrad. Porozprávame sa o vašom zosnulom, krátko sa za neho pomodlíme a dohodneme sa na podrobnostiach pri slávení pohrebného obradu.

3. Otázky? Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme. Pokojne nás kontaktujte.