Harmonogram kurzu 2019/2020

Téma Dátum, čas, miesto Poznámky
Stretnutie animátorov a spolupracovníkov 18.08., 18:00, kostol  
Stretnutie záujemcov o prípravu na birmovku 25.08., 14:00, fara Stretnutie je určené pre stredoškolákov druhákov a starších.
Prihlasovanie na Kurz Objav Krista do 15.09. Prihlasovanie na kurz elektronicky alebo osobne, informácie v článku o Kurze Objav Krista.
Aký je zmysel života (J. Možiešik) 21.09., 09:00, CZŠ Prvou etapou prípravy na prijatie birmovania je Kurz Objav Krista. Kurz pozostáva z piatich stretnutí. Informácie o kurze a prihlasovaní sú v tomto článku.
Prečo je Ježiš dôležitý? (L. Lašová)
Čo nám chce Ježiš povedať? (L. Krčmáreková)
12.10., 09:00, CZŠ Objav Krista
Prečo potrebujem Spasiteľa? (A. Mičieta)
Prečo je dôležité zmŕtvychvstanie? (V. Šmatlavová)
26.10., 09:00, CZŠ Objav Krista
Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! (J. Vojtáš) 09.11., 09:00, CZŠ Objav Krista
Stretnutie s rodičmi záujemcov o birmovku 22.11., 18:30, kostol
Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi (K. Konečná)
Prečo potrebujeme Cirkev?
23.11., 09:00, CZŠ Objav Krista
Ľudové misie v Skalitom 23.11.-01.12. Birmovanci sa zúčastnia niektorých častí programu.
Prijímacie pohovory 07.12., 09:00, fara Informácie o prijímacích pohovoroch nájdete v tomto článku.
Prijímacie pohovory - opravný termín 14.12., 13:00, fara
Omša prijatia birmovancov 15.12., kostol Informácie a rozpis v článku.
Nedeľa s farskou rodinou 22.12.-01.03., kostol Podrobnosti o etape v článku.
Hodnotiace pohovory I. 01.02., 09:00, fara Informácie a rozpis v článku.
Slávenie zmierenia 07.03., 09:00, kostol  
Omša s odovzdaním evanjelia 09.02., kostol Informácie a rozpis v článku.
Som ten, ktorý dospieva 22.02. Stretko v malej skupinke, termín, čas a miesto závisia od dohody skupinky s animátorom. Trvanie stretnutia cca. 60 minút. 
Štyri piliere môjho projektu života 21.03. Stretko.
Konečne slobodný 04.04. Stretko.
Peniaze 18.04. Stretko.
Viera v Boha a môj život 25.04. Stretko.
Kto je Boh - dlhá cesta hľadania pravého obrazu Boha 16.05. Stretko.
Starý zákon - Boh sa zjavuje 30.05. Stretko.
Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí 06.06. Stretko.
Čo prináša priateľstvo s Ježišom?04.07.Stretko.
Hodnotiace pohovory II.  13.06., 09:00, fara Informácie a rozpis v článku.
Omša s odovzdaním vyznania viery 06.09., kostol
Cirkev - križovatka viditeľného a neviditeľného 05.09. Stretko.
Sviatosti, Eucharistia 19.09. Stretko.
Znaky, kt. hovoria o Duchu Svätom 03.10. Stretko.
Zmŕtvychvstalý Ježiš dáva svojho Ducha 17.10. Stretko.
Duch Svätý dáva k svedectvu silu  

HodnoteniePodstránky (1): Prihláška