Harmonogram kurzu 2019/2020

Téma Dátum, čas, miesto Poznámky
Stretnutie animátorov a spolupracovníkov 18.08., 18:00, kostol  
Stretnutie záujemcov o prípravu na birmovku 25.08., 14:00, fara Stretnutie je určené pre stredoškolákov druhákov a starších.
Prihlasovanie na Kurz Objav Krista do 15.09. Prihlasovanie na kurz elektronicky alebo osobne, informácie v článku o Kurze Objav Krista.
Aký je zmysel života (J. Možiešik) 21.09., 09:00, CZŠ Prvou etapou prípravy na prijatie birmovania je Kurz Objav Krista. Kurz pozostáva z piatich stretnutí. Informácie o kurze a prihlasovaní sú v tomto článku.
Prečo je Ježiš dôležitý? (L. Lašová)
Čo nám chce Ježiš povedať? (L. Krčmáreková)
12.10., 09:00, CZŠ Objav Krista
Prečo potrebujem Spasiteľa? (A. Mičieta)
Prečo je dôležité zmŕtvychvstanie? (V. Šmatlavová)
26.10., 09:00, CZŠ Objav Krista
Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! (J. Možiešik) 09.11., 09:00, CZŠ Objav Krista
Stretnutie s rodičmi záujemcov o birmovku 22.11., 18:30, kostol
Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi (A. Čanecká)
Prečo potrebujeme Cirkev? (L. Krčmáreková)
23.11., 09:00, CZŠ Objav Krista
Ľudové misie v Skalitom 23.11.- 01.12. Birmovanci sa zúčastnia niektorých častí programu.
Prijímacie pohovory 07.12., 09:00, fara Informácie o prijímacích pohovoroch nájdete v tomto článku.
Prijímacie pohovory - opravný termín 14.12., 13:00, fara
Omša prijatia birmovancov 15.12., kostol Informácie a rozpis v článku.
Nedeľa s farskou rodinou 22.12.- 01.03., kostol Podrobnosti o etape v článku.
Hodnotiace pohovory I. 01.02., 09:00, fara Informácie a rozpis v článku.
Slávenie zmierenia
 
Omša s odovzdaním evanjelia 16.02., kostol Informácie a rozpis v článku.
Ježiš uzdravuje (J. Možiešik)07.03., I. sk. 09:00, II. sk. 10:30, CZŠKatechézy s Evanjeliom podľa Marka. Informácie a rozpis v článku.
Ježiš učí v podobenstvách (L. Krčmáreková)21.03., 13:00, kostol 
Ježiš putuje (L. Krčmáreková)04.04., I. sk. 09:00, II. sk. 10:30, fara 
Ježiš nasycuje (J. Možiešik)18.04., I. sk. 09:00, II. sk. 10:30, fara 
Ježiš povoláva (L. Krčmáreková)02.05., I. sk. 09:00, II. sk. 10:30, fara 
Kto je Boh - dlhá cesta hľadania pravého obrazu Boha 16.05.Stretko v malej skupinke, termín, čas a miesto závisia od dohody skupinky s animátorom. Trvanie stretnutia cca. 60 minút. 
Starý zákon - Boh sa zjavuje 30.05. Stretko.
Stretnutie s Ježišom, ktoré nekončí 06.06. Stretko.
Hodnotiace pohovory II. 
Informácie a rozpis v článku.
Omša s odovzdaním vyznania viery

Cirkev - križovatka viditeľného a neviditeľného 13.06. Stretko.
Sviatosti, Eucharistia 27.06. Stretko.
Znaky, ktoré hovoria o Duchu Svätom 05.09. Stretko.
Zmŕtvychvstalý Ježiš dáva svojho Ducha 19.09. Stretko.
Duch Svätý dáva k svedectvu silu26.09. 
Nácvik a sviatosť zmierenia02.10. 
Upratovanie03.10. 
Slávenie birmovania04.10. 

HodnoteniePodstránky (1): Prihláška