Táto stránka je venovaná farskému programu prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania. Tu nájdeš aktuálne informácie o prebiehajúcich kurzoch a našej ponuke. Okrem toho ťa bude určite zaujímať:Katechézy: Sviatosť birmovania:


08.09.2018 Podľa rozpisu v tabuľke dole: 08:00, 09:15, 10:30
22.09.2018 
06.10.2018 

Stretnutie podmienečne vylúčených birmovancov:

27.08.2018, 08:00, fara. Stretnutie je povinné pre podmienečne vylúčených 24.08.2018, informácie v tabuľke pod článkom.

Katechézy pre nezaradených do skupiniek:

19.05. 08:00 fara
26.05. 07:05 kostol, potom pokračujeme na fare.
02.06. 07:05 kostol
, potom pokračujeme na fare.
23.06. 07:05 kostol
, potom pokračujeme na fare.

Milí birmovanci,

venujte prosím pozornosť týmto riadkom. Mám pre vás pár informácií, ktoré sú veľmi dôležité.
 • 1. SKUPINKY
Po poslednom pohovore sme sa rozhodli ďalších z vás prijať do skupiniek, animátori vás budú čoskoro kontaktovať, aby ste si dohodli porobnosti. To do ktorej skupinky patríte nájdete na http://www.farnostskalite.sk/BIRM v tabuľke s kreditmi. V druhom stĺpci sú čísla skupín, dole sú mená animátorov.
 1. 2. NEZARADENÍ
Tí z vás, ktorí sa do skupinky ešte nedostali, pokračujú v príprave spoločnými stretnutiami. V zozname s kreditmi máte namiesto čísla skupiny napísané "NO". Najbližšie stretnutie pre vás bude v sobotu 19. mája o 08:00 vo fare. Buďte prosím dochvíľni.
 • 3. SPOVEĎ
Zistil som, že viacerí z vás nejako pozabudli na pravidelnú spoveď každý mesiac. Pripomínam, že birmovanec sa spovedá JEDEN KRÁT MESAČNE. Spoveď si nechajte zapísať do kalendárika a odovzdajte. Od júna to budeme hodnotiť veľmi striktne.
 • 4. KREDITY
Mnohí z vás značne podcenili kreditový systém. Momentálne by mal byť každý z vás 190 kreditov. Do konca augusta musí každý, kto by chcel ísť na birmovku v októbri, získať minimálne 210 kreditov. Tí, ktorí majú dnes menej ako 160 kreditov, budú musieť chýbajúce získať prostredníctvom bonusových aktivít podľa vlastného výberu. Budete mať prázdniny, takže to snáď pôjde.
 • 5. BONUSOVÉ KREDITY 
- Svätá omša v týždni - za každú omšu v týždni môžeš získať 1 kredit. Podmienka: pri omši si vpredu a po omši sa prídeš zapísať do sakristie. Ak prídeš každý deň na omšu, za mesiac môžeš takto získať cca. 30 kreditov.
- Služba pri liturgii - za každú službu pri liturgii pri omši môžeš získať 1 kredit. Podmienka: Pred omšou prídeš do sakristie a povieš, že chceš čítať, niesť obetné dary, čítať prosby, spievať žalm, miništrovať...) a po omši sa v sakristii zapíšeš. Takže ak nejaký chalan pri omši v týždni miništruje a číta prosby, získa 3 kredity (1. omša, 1. miništrovanie, 1. prosby).
- Služba pri detskej omši alebo pri pobožnosti - 2 kredity
- Prednášky - vo farnosti mávame rôzne aktivity, napríklad 26.05. o 18:00 nás čaká skvelá prednáška na tému "Prekážky zmierenia" (http://www.farnostskalite.sk/clanky/prekazkyzmierenia) Za účasť na nej (pekne vpredu, dôstojne, pozorne) môžeš získať 5 kreditov. Treba sa zapísať v sakristii.
- Služba pre farnosť - budeme mať farský deň, možno letný tábor... Prihlás sa ako dobrovoľník a môžeš získať 1-20 kreditov.

https://plus.google.com/b/102495182741384145090/photos/111529671548516623978/album/6486752916332421361/6486752918791733042

Kredity a hodnotenie

Aby sme mohli lepšie posúdiť vaše napredovanie v príprave, používame hodnotenie, ktorého súčasťou sú aj kredity za vašu účasť na stretkách, kurzoch či svätých omšiach. Kredity zapisujeme do tabuľky (viď nižšie). Pre nedeľné sväté omše v Skalitom platí tento postup:

 1. Birmovanec slávi svätú omšu každú nedeľu a prikázaný sviatok a to buď v nedeľu samotnú, alebo v predvečer. 
 2. Vpredu pri kazateľnici sú kartičky s menami a fotkami birmovancov. Birmovanec si zoberie svoju kartičku a odíde na svoje miesto v prednej časti kostola (V Skalitom mávame omšu len v kostole a všetci sa vmestíme, nie je preto dôvod byť vonku :-).
 3. Po svätej omši birmovanec odovzdá svoju kartičku animátorovi, ktorý čaká pri kazateľnici. 
 4. Kartičky, ktoré si nikto nezobral pri žiadnej omši, patria buď tým, ktorí na omši v ten deň vôbec neboli (budú chýbať kredity a ešte viac Pánove milosti:-(, alebo boli na omši v inom kostole. 

Pre nedeľné omše mimo Skalitého platí tento postup:

 1. Birmovanec si stiahne a vytlačí TENTO kalendárik.
 2. Po svätej omši v hociktorom katolíckom chráme na svete zájde za kňazom, ktorý svätú omšu slúžil, slušne sa predstaví ako birmovanec zo Skalitého a milo poprosí o podpis :-)
 3. Na najbližšom stretku potom kalendárik odovzdá animátorom. A je to.

Aktivita birmovancov