Táto stránka je venovaná farskému programu prípravy mladých na prijatie sviatosti birmovania. Tu nájdeš aktuálne informácie o prebiehajúcich kurzoch a našej ponuke. Okrem toho ťa bude určite zaujímať:Prípravný kurz 2017/2018 je ukončený. O novom kurze vás budeme včas informovať.


Aktivita birmovancov

https://plus.google.com/b/102495182741384145090/photos/111529671548516623978/album/6486752916332421361/6486752918791733042

Kredity a hodnotenie

Aby sme mohli lepšie posúdiť vaše napredovanie v príprave, používame hodnotenie, ktorého súčasťou sú aj kredity za vašu účasť na stretkách, kurzoch či svätých omšiach. Kredity zapisujeme do tabuľky (viď nižšie). Pre nedeľné sväté omše v Skalitom platí tento postup:

  1. Birmovanec slávi svätú omšu každú nedeľu a prikázaný sviatok a to buď v nedeľu samotnú, alebo v predvečer. 
  2. Vpredu pri kazateľnici sú kartičky s menami a fotkami birmovancov. Birmovanec si zoberie svoju kartičku a odíde na svoje miesto v prednej časti kostola (V Skalitom mávame omšu len v kostole a všetci sa vmestíme, nie je preto dôvod byť vonku :-).
  3. Po svätej omši birmovanec odovzdá svoju kartičku animátorovi, ktorý čaká pri kazateľnici. 
  4. Kartičky, ktoré si nikto nezobral pri žiadnej omši, patria buď tým, ktorí na omši v ten deň vôbec neboli (budú chýbať kredity a ešte viac Pánove milosti:-(, alebo boli na omši v inom kostole. 

Pre nedeľné omše mimo Skalitého platí tento postup:

  1. Birmovanec si stiahne a vytlačí TENTO kalendárik.
  2. Po svätej omši v hociktorom katolíckom chráme na svete zájde za kňazom, ktorý svätú omšu slúžil, slušne sa predstaví ako birmovanec zo Skalitého a milo poprosí o podpis :-)
  3. Na najbližšom stretku potom kalendárik odovzdá animátorom. A je to.