Kurz Objav Krista pre birmovancov

Úvodné stretnutie kurzu Objav Krista pre budúcich birmovancov bude v sobotu 28.10. o 10:00 v priestoroch CZŠ (nová škola). Stretnutie potrvá cca. do 13:00, treba si priniesť prezuvky a pero. (Čítaj ďalej...)

Kurzom Objav Krista chceme vytvoriť priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

Naším cieľom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, a nájsť vo farnosti spoločenstvo ľudí, s ktorými si môže vytvoriť vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

Náš kurz pozostáva zo štyroch stretnutí (09:30 úvodná modlitba, prednáška a prestávka, rozhovor v skupinkách, 11:30 obed, 12:00 prednáška a skupinky, 13:30 záver) a jedného dňa duchovnej obnovy. Stretneme sa každú druhú sobotu, začíname 28.10.

Objav Krista


Viac o kurze: www.objavkrista.sk.