Slovo birmovanie pochádza z latinského confirmatio, čo znamená utvrdenie, alebo potvrdenie. Prijali sme sviatosť birmovania a tým sme sa utvrdili v našej viere a v rozhodnutí pre Krista, ktoré sme aj slávnostne potvrdili. A Boh naše rozhodnutie prijal a prostredníctvom svojho služobníka biskupa potvrdil sviatosťou birmovania – viditeľným znakom daru Ducha Svätého. Rozhodli sme sa navždy patriť Bohu ako kresťania. On zmenil naše životy a má moc zmeniť aj ten tvoj.

[Príprava] [Program] [Prihláška] [Objav Krista] [Prijímačky a pohovory]


Tento článok je zameraný na prípravu mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Prípravu dospelých riešime individuálne, hoci vízia a základné princípy sú identické. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Náš cieľ: Zrelý kresťan

Prezradíme ti, po čom túžime. Chceme, aby si daroval svoj život Bohu, miloval ho celý svoj život z celého srdca, mysle a zo všetkých síl. Jednoducho aby si sa stal zrelým kresťanom, ktorý denno denne potvrdzuje svoju vieru. Vtedy budeš pripravený na prijať sviatosť birmovania.

Ako vyzerá zrelý kresťan? Človek je ako melón, zvonku nevidno, či je zrelý alebo nie. A predsa sa dá pozorným skúmaním vonkajška zistiť čo asi vo vnútri je. To, čo ti chceme odovzdať, je vnútorné, neviditeľné. Ale ak to naozaj prijmeš, prejaví sa to v tvojom živote. Preto si budeme veľmi všímať tvoj sviatostný a modlitbový život, tvoj prístup k farskému programu a aktívnu účasť na živote farnosti.

  • Zrelý kresťan sa pozná podľa pravidelného sviatostného života. Preto chceme, aby po celý život vrátane obdobia prípravy slávil svätú omšu každú nedeľu a každý mesiac prijímal sviatosť zmierenia (spoveď). Určite už vieš, že je to veľmi dôležité. My ti pomôžeme nájsť odpovede na otázky prečo je to dôležité a ako sláviť sviatosti.

Polož si otázku: Chceš sláviť po celý svoj život svätú omšu každú nedeľu a v prikázaný sviatok a každý mesiac sviatosť zmierenia?

  • Zrelého kresťana spoznáš podľa toho, že má osobný vzťah s Kristom, ktorý rozvíja prostredníctvom každodennej modlitby a čítania Svätého Písma. Veríme, že to robievaš. Pomôžeme ti modlitbu a používanie Biblie prehĺbiť tak, že budeš po nich každý deň túžiť.
Polož si otázku: Chceš sa po celý svoj život každý deň modliť a čítavať si Sväté Písmo?
  • Zrelý kresťan neustále prehlbuje svoju vieru účasťou na katechézach, stretnutiach, diskusiách či čítaním primeranej duchovnej literatúry. Viera nie je niečo, čomu sa naučíš raz navždy na základnej škole. Viere sa učíme celý život. My ti môžeme odovzdať to, čo sme sami prijali.
Polož si otázku: Chceš sa učiť všetko, čo ti dokážeme cez náš program odovzdať? Chceš sa aj po jeho skončení ďalej vzdelávať vo svojej viere?
  • Zrelý kresťanský život sa prejavuje aj aktívnou účasťou na živote farnosti a zodpovedným, čestným a angažovaným životom v rodine a spoločnosti. Chceme, aby si sa stal práve takýmto človekom.
Polož si otázku: Chceš to aj ty už od prvého dňa programu a na celý život?

Ak si odpovedal na všetky otázky áno, sme radi, že ti môžeme ponúknuť našu službu. Ak pri niektorých odpovedať nevieš alebo hovoríš nie, môžeš sa aj ty prihlásiť do programu. Po absolvovaní kurzu Objav Krista možno zmeníš svoje postoje. A určite sa o tom porozprávame pri prijímacom pohovore.

Naša prosba: Dôveruj nám

Jednou z našich najťažších úlohe je preskúmať a preveriť tvoje úmysly a rozoznať kedy si pripravený prijať sviatosť birmovania. Preto je súčasťou programu aj hodnotenie tvojej účasti a práce na stretnutiach, katechézach, nedeľných svätých omšiach a podobne. Robíme tak preto, aby sme mali lepší prehľad o tvojom napredovaní a mohli ti odovzdávať náš poklad spôsobom pre teba najvhodnejším. Možno sa ti to bude zdať niekedy zbytočné a bude ti to pripadať ako nepríjemné kontrolovanie. Dôveruj nám. Nevidíme do tvojho vnútra, o to pozornejšie musíme skúmať tvoje správanie navonok.

Náš plán: Kroky na ceste k potvrdeniu viery

1. krok: PRIHLÁSENIE. Prihlás sa, aby sme vedeli, že s tebou máme počítať. Do kurzu prípravy na prijatie sviatosti birmovania prijímame stredoškolákov vo veku 15 a 16 rokov (presnejšie ročníky narodenia 2000/2001/2002, respektíve narodených v auguste 2002) a starších. Záujemcovia o prijatie do prípravného kurzu na prijatie sviatosti birmovania sa môžu prihlásiť do 08.10. prostredníctvom online formulára na farskej stránke alebo pomocou prihlášky, ktorú dostaneš  v sakristii. Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba priniesť do uvedeného termínu do kancelárie farského úradu alebo do sakristie.

2. krok: OBJAV KRISTA. Príď na kurz Objav Krista, ktorý spúšťame v októbri. Info nájdeš na webe. Po kurze ťa pozývame na I. prijímací pohovor (13. január 2018). Súčasťou pohovoru je skúška. Jej zloženie je jednou z podmienok prijatia do kurzu. Pri zápise sa platí poplatok 5€. Financie budú použité na krytie časti nákladov, spojených s prípravným kurzom.

3. krok: Život s jasným cieľom. Po prijímačkách je pre teba pripravený kurz Život s jasným cieľom, po ktorom nasleduje II. PRIJÍMACÍ A HODNOTIACI POHOVOR (7. apríl 2018).

4. krok: UTVRDZUJ SA VO VIERE. Rozvíjaj svoju vieru SLÁVENÍM BOŽIEHO SLOVA. Ide o biblické stretnutia v skupinkách (pre prijatých kandidátov) alebo môžeš spoznávať Božie slovo na spoločných katechézach (ešte neprijatí kandidáti). Ak budeš ešte stále patriť medzi neprijatých kandidátov, čaká ťa III. HODNOTIACI POHOVOR.

5. krok: ŠEMA JISRA´EL. Začiatkom nového školského roka spoločne strávime čas na trojdňovom pobytovom kurze ŠEMA JISRA´EL.

6. krok: POTVRĎ SVOJU VIERU. Potvrdzuj svoju vieru svojím každodenným životom a slávnostným rozhodnutím pri prijímaní sviatosti birmovania.


[Príprava] [Program] [Prihláška] [Objav Krista] [Prijímačky a pohovory]