BIRM20: Stretnutie pre rodičov birmovancov

uverejnené 17. 11. 2019, 9:57 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 11. 2019, 9:58 ]

Pozývame rodičov záujemcov o birmovku (druháci SŠ a starší) na stretnutie v piatok o 18:30 v našom kostole. Stretnutie potrvá asi hodinu, budeme sa spolu modliť za budúcich birmovancov a spoločne hľadať spôsob, ako môže farnosť pomôcť rodičom pri príprave ich detí na na birmovku.

MISIE19: Pozývame...

uverejnené 7. 11. 2019, 10:04 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 11. 2019, 11:28 ]


Ľudové misie sú jedným z tých okamihov milosti, keď Ježiš prichádza do farnosti "hľadať a zachrániť, čo sa stratilo." Našou bezprostrednou úlohou je pripraviť mu cestu. Už sme sa za misie postili, modlíme sa za ne, zvolávame vedúcich postmisijných skupiniek... A teraz je na rade pozývanie. Pozvi koho môžeš na ľudové misie v našej farnosti. 

Ako na to? Vyskúšaj tento postup:

  • Urob si zoznam. Zapíš si mená aspoň dvadsiatich ľudí, ktorých pozveš na misie. Nepíš podľa toho, o kom si myslíš, že pôjde bez zdráhania sa. Nie. Urob si zoznam tých, ktorí sú nepravdepodobní. Zoznam ľudí, o ktorých si možno v prvej chvíli povieš "Tí nepôjdu!"
  • Modli sa. Povedz Ježišovi: "Viem, že prichádzaš k nám hľadať a zachrániť to, čo vyzerá stratené. Chcem ti navrhnúť stretnutie s týmito ľuďmi. Myslím, že by to potrebovali. Skúsim ich pozvať. Prosím, vlož mi do úst tie správne slová. Vytvor vhodnú príležitosť. Amen."
  • Priprav sa. Zisti si čo najviac o misiách, o ich význame, o tom, akou sú príležitosťou. A samozrejme potrebuješ mať program misií v malíčku. A ešte lepšie aj po ruke. K tomu ti pomôžu info letáčiky, ktoré pripravujeme. V nedeľu si ich môžete zobrať. Leták s programom si môžete stiahnuť aj tu.
  • Nevzdaj sa. Jasné, že devätnásti ťa možno odmietnu. Ale to ešte neznamená, že aspoň jeden z nich neprijme pozvanie. Možno to bude ten prvý, možno siedmy a možno osemnásty. Nevzdaj sa. Ty pozývaj v Božom mene na stretnutie s Kristom.
  • Pamätaj: Boh otvára srdce. Boh otvorí srdcia tých, ktorých chce pozvať. On ich pripraví. A otvorí aj tvoje srdce. Máš teda všetko, čo potrebuješ.

Čas misií je časom milosti. No milosť môže vstúpiť len tam, kde je očakávaná. Počítaj s milosťou.


Odpustky pre zomrelých

uverejnené 31. 10. 2019, 14:05 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 1. 11. 2019, 11:52 ]

Na stužkách sú napísané mená tých, ktorí zomreli v našej farnosti od 02.11.2018 do 02.11.2019. A každý má svoju ružu.

Veriaci, ktorí v deň slávnosti Všetkých svätých alebo v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba byť v milosti posväcujúcej, pristúpiť na sväté prijímanie, pripojiť modlitbu na úmysel sv. otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

Od 3. do 8. novembra treba k získaniu úplných odpustkov pre duše v očistci nábožne navštíviť cintorín a splniť spomínané podmienky.

MISIE19: Postmisijné skupinky

uverejnené 26. 10. 2019, 4:47 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 10. 2019, 5:21 ]

Farské misie síce ešte nezačali, no už dnes musíme uvažovať nad tým, čo ďalej. Veríme, že ľudové misie sú časom milosti, mnohí z nás obnovia svoju vieru a Boh bude v srdciach veriacich vzbudzovať túžbu objavovať Krista a spoločenstvo kresťanom ešte hlbšie, než doteraz. Musíme byť pripravení na bratov a sestry, ktorí budú z vnuknutia Ducha prichádzať za nami s otázkou: "Čo máme robiť?" Je na nás, aby sme im ponúkli prijatie a podporu. Ako na to?

Chceme vytvoriť niekoľko malých skupiniek veriacich, do ktorých môže prísť každý, kto po misiách pocíti túžbu trochu viac spoznať Krista a jeho evanjelium. Máme spracované a pripravené témy pre štyri hodinové stretnutia nad Jánovým evanjeliom a hľadáme ochotných veriacich, ktorí by takéto skupinky po misiách na obdobie jedného mesiaca vytvorili a viedli.

Určite si spomínate na zázrak v Káne Galilejskej. Ježiš premenil na víno všetku vodu, ktorú boli sluhovia ochotní nanosiť do kamenných nádob na očisťovanie. Sluhovia sa naozaj činili a naplnili šesť kamenných nádob, každá mala dve až tri miery. Prepočítané na dnešné jednotky to znamená 600 až 1000 litrov vody, premenenej na víno. Pripravujeme sa na zázrak farských misií. Pred Veľkou nocou sme napĺňali nádobu pôstu za misie, od septembra putuje po domácnostiach obraz Matky ustavičnej pomoci a my tak napĺňame nádobu modlitby. A teraz je tu nádoba spoločenstva.

Čo môžeš urobiť? Prihlás sa ako člen, alebo vedúci jednej zo skupinek. Všetkých záujemcov pozývame na úvodné stretnutie vo štvrtok 07.11. o 19:00 vo fare.

Foto: Železničiarska omša 2019

uverejnené 25. 10. 2019, 12:03 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 11. 2019, 0:51 ]

Fotka Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za organizáciu tohtoročného Svätokatarínskeho dňa copky s orlem. Boli skvelí. Ako vždy :-) Fotografie z akcie si môžete pozrieť v FB albume. Za foto ďakujeme p. Janke Janka Ohradkovej.


Už po tretíkrát vás spolu s našimi železničiarmi pozývame na Svätokatarínsky deň copky s orlem v nedeľu 10. novembra. Program začneme o 13:15 sprievodom so sochou svätej Kataríny, o 13:45 budeme pokračovať slávnostnou svätou omšou a modlitbou vo farskom kostole v Skalitom a sprievodným programom. Naše pozvanie prijal a slávnostným kazateľom bude vdp. Igor Škrabák.

Sviečka za nenarodené deti 2019

uverejnené 25. 10. 2019, 10:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 10. 2019, 6:53 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Aj tento rok sa naša farnosť zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Jeho cieľom je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých (02.11.) so spomienkou na deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Kampaň má duchovný, vzdelávací i praktický rozmer. V modlitbách pamätáme na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť. A momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť v oknách našich domovov.

Naše dobrovoľníčky z Farskej charity budú sviečky rozdávať pri kostole po svätých omšiach v sobotu 26. a v nedeľu 27. októbra. Ak to náhodou nestihnete, v ostatné dni nájdete sviečky aj v našom kostole. V našej farnosti sviečky rozdávame. Ak sa rozhodnete dať za ne dobrovoľný príspevok, budeme vďační a vaše peniaze pošleme na účet Fóra života.

Tento rok môžete projekt podporiť aj "elektronicky", zapálením virtuálnej sviečky. Postup je jednoduchý, všetko potrebné nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.


Predaj sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.

Púť ruženčiarov na Butkov 2019

uverejnené 25. 10. 2019, 10:05 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 10. 2019, 10:05 ]

Dňa 13.10.2019 bola nedeľa a členovia Ružencového bratstva Skalité a ostatní  pútnici plní očakávaní postupne zapĺňali miesta v autobuse, ktorého cieľovou stanicou bolo najmladšie pútnické miesto na Slovensku – Hora Butkov vo farnosti Ladce, v okrese Ilava. Vyrazili sme s povzbudivými slovami a požehnaním pána farára. Cestou sme si čo – to povedali o pútnickom mieste.

Našou prvou zastávkou bola farnosť Žilina – Vlčince, kde sme sa pripojili k detskej svätej omši. Krásny interiér kostola a milá spoluúčasť detí nás príjemne naladili. Našou ďalšou medzizastávkou  bola vrátnica cementárne Ladce. Pridal sa k nám p. Marián Faturík, ktorý nás sprevádzal po náročnej a kľukatej ceste pomedzi kameňolom, až na 11. etáž.

Pešo po kamenistej ceste sme sa  dostali k novovybudovanej krížovej ceste, kde sme sa spoločne pomodlili Krížovú cestu sestry Faustíny obetujúc ju za osobné i spoločné úmysly, za našich kňazov i za celú našu farnosť. V rámci voľna sme sa rozpŕchli pozrieť si celý areál. Pomodlili sme sa pri veľkom bielom kríži, ktorý je vidieť už z ďaleka a je  dominantou celého areálu, pri pamätníku svätého Jána Pavla II.,  svätej sestry Faustíny. Slovami modlitby sme nešetrili ani v Kaplnke Božieho milosrdenstva, prečítali sme si čo – to o živote až neuveriteľného počtu 42 svätcov, ktorých relikvie sú vystavené v okolitých kamenných výklenkoch.

V hodine Božieho milosrdenstva sme sa pomodlili spoločne Korunku k Božiemu milosrdenstvu pri novovybudovanej soche Panny Márie, ktorá je ďalšou krásnou dominantou tohto svätého miesta.  Pri spiatočnej ceste kameňolomom sme mali tú česť osobne sa započúvať a pozdraviť s riaditeľom a investorom celého diela Ing. Antonom Barcíkom.  Jeho prítomnosť v autobuse nás veľmi milo potešila a vyvolala nejeden úprimný úsmev a radosť. A jeho sms ako odpoveď na naše poďakovanie za sprostredkovanie púte  znela: „Spokojnosť pútnikov je dovolený doping, ktorý pomáha pri budovaní Božieho diela.“ 

Krásne slnečné počasie nás sprevádzalo počas celého dňa a umocňovalo našu pohodu a pocity, ktoré v nás zanechávali hlboké zážitky a nezabudnuteľné spomienky. Sme za to všetko veľmi vďační Pánu Bohu a nebeskej Matke Panne Márii.

Marta Brázdová

Modlitby chvál, 26.10.2019

uverejnené 19. 10. 2019, 9:15 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 10. 2019, 9:08 ]

V sobotu 26.10.2019 o 20:30 po večernej svätej omši Vás pozývame na otvorené modlitby chvál v Kostole svätého Jána Krstiteľa v Skalitom. Hrá a spieva Fidelis.

PSP20: Omša predstavenia detí

uverejnené 28. 9. 2019, 4:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 10. 2019, 10:45 ]

V októbri začala v našej farnosti príprava na prvú svätú spoveď prijímanie v rámci projekt Spolu kráčať cestou viery. Úvodné stretnutia s rodičmi už prebehli a teraz vás pozývame na

OMŠU PREDSTAVENIA DETÍ

v nedeľu 13.10. o 08:30 v našom kostole. Počas slávnostnej liturgie predstavíme deti farskej komunite a pozveme všetkých k modlitbe za ich prípravu. Deti spoločným prísľubom vyjadria svoju túžbu vstúpiť do novej etapy kresťanského života, rodičia zas ochotu a pripravenosť doprevádzať svoje deti pri týchto vážnych krokoch. Miesta pre deti budú vyhradené v prednej časti chrámu. 

Rodiny sa môžu na slávnosť pripraviť aj svätou spoveďou, termíny vysluhovania tejto sviatosti sú zverejnené na našej v tomto príspevkuViac informácií nájdu rodičia v liste.

Celý priebeh projektu a harmonogram prípravy je popísaný v tomto článkuNa vaše otázky radi odpovieme na skalite@fara.sk alebo osobne.


Fotka Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité.

foto z omše...

Foto: Národný pochod za život 2019

uverejnené 25. 9. 2019, 13:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 9. 2019, 13:03 ]

Foto: Národný pochod za život 2019

Aj naše farské spoločenstvo bolo 22.9.2019 v Bratislave na Národnom pochode za život. Napriek tomu, že sme boli len kvapkou v mori medzi všetkými účastníkmi, svojou prítomnosťou sme dali najavo, že milujeme život a vážime si ho ako najväčší Boží dar. A to od počatia, až po prírodzenú smrť. Ďakujeme Pánu Bohu za ten dar, že sme tam mohli byť, že nás sprevádzal počas celého dňa. Bol to čas nádherných stretnutí s ľudmi, ktorých spája viera a láska nášho Nebeského Otca. Ďakujeme zároveň každému, kto sa na pochode osobne zúčastnil i tým, ktorí sa za nás modlili.

Text: A. Tomašec, foto: V. Kubalíková

Viac v albume...

1-10 of 248