24 hodín pre Pána, 2019

uverejnené 16. 3. 2019, 13:02 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 16. 3. 2019, 13:02 ]

Už štvrtý rok sa naša farnosť pridáva k iniciatíve pápeža Františka 24 hodín pre Pána. V piatok 29. a v sobotu 30. marca bude po celú noc a nasledujúci deň náš kostol otvorený pre modlitbu, adoráciu a slávenie sviatosti zmierenia. 


Pôst za misie

uverejnené 6. 3. 2019, 2:20 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 3. 2019, 5:34 ]


Pozývame vás k pôstu za ľudové misie v našej farnosti. Misie sú časom milosti a pôst predstavuje vynikajúci spôsob, ako sa na ne pripraviť. Postiť sa môžete aj za svojich drahých a svoj pôst obetovať za to, aby sa ich prostredníctvom misií dotkla Božia milosť.

Ako na to?

Možností je veľa, ale bez pôstu to nepôjde :-) Prečítajte si o tom, prečo a  ako sa postiť

Budeme radi, ak o svojom pôste dáte vedieť aj ostatným. Nie preto, aby vás chváli a obdivovali, ale preto, aby sme sa navzájom povzbudzovali. Môžete na to využiť Fialovú knihu, ktorú nájdete v našom kostole. Na stolíku s časopismi tiež nájdete malé kartičky, na ktoré môžete svoj pôst zapísať.
Alebo využite náš online formulár :-)

Pôst za farské misie


Pôst 2019

uverejnené 27. 2. 2019, 3:05 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 3. 2019, 5:35 ]



Pripravujeme program na pôstne obdobie. Zatiaľ je len predbežný, článok budeme aktualizovať. A potešíme sa konštruktívnym návrhom ;-)

Krížová cesta v pôstnom období

Tematická krížová cesta

NEDEĽA  11:00
10.03.    Krížová cesta farnosti
17.03.    Krížová cesta tých, ktorí trpia pre závislosti
24.03.    Krížová cesta našich rodín
31.03.    Krížová cesta žehnania (J. Oravcová, M. Majchráková)
07.04.    Krížová cesta za tých, čo sa ocitli na okraji (Farská charita)
14.04.    Krížová cesta chorých

Stavovská krížová cesta

PIATOK  16:30
08.03.    Starí rodičia & vnúčatá
15.03.    Matky (M. Kubalíková)
22.03.    Otcovia (J. Vojtáš)
29.03.    Deti, žiaci  (M. Padyšáková, M. Vojčiňáková)
05.04.    
12.04.    Učitelia & vychovávatelia (M. Vojčiňáková, P. Čanecká)

Chlapská krížová cesta

PIATOK  19:00
Chlapská krížová cesta, zraz pred kostolom, treba si zobrať baterku, kto môže, zoberie aj auto.

Krížová cesta v kaplnke

ŠTVRTOK 15:00
Krížová cesta v kaplnke na Kudlove

Pôstna púť s pobožnosťou krížovej cesty

23.03., sobota, 

Svätá omša v pôstnom období

Popolcová streda

06.03. STREDA
Sväté omše: 06:05, 12:15, 17:20; školská omša o 07:30 nebude, žiaci majú prázdniny.

Sväté omše počas spoločných spovedí

Snažíme sa o čo najväčšiu stabilitu a preto aj poriadok bohoslužieb meníme len v najnutnejších prípadoch. Sväté omše budú počas pôstu ako zvyčajne. Zmeny, v dôsledku spoločných spovedí vo farnostiach, budú len v posledných dvoch týždňoch:
10.04. STREDA - večerná omša je zrušená, ráno bude svätá omša o 07:30.
11.04. ŠTVRTOK - večerná omša je zrušená, ráno sme pridali svätú omšu o 06:05.
12.04. PIATOK - večerná omša je zrušená, ráno bude svätá omša o 07:05.
15.04. PONDELOK - svätá omša na obed je zrušená, ráno sme pridali svätú omšu o 06:05.
16.04. UTOROK - svätá omša na obed je zrušená, ráno bude svätá omša o 07:05

Veľkonočné trojdnie

Zelený štvrtok - 18.04. o 17:20, Pamiatka Pánovej večere
Veľký Piatok - 19.04. o 15:00, Obrady Veľkého piatku
Biela sobota - 20.04. o 20:00, Veľkonočná vigília

Adorácia v pôstnom období

Pravidelná adorácia

07.03., 17:45-18:30 - Štvrtková adorácia
14.03., 17:45-18:30 Štvrtková adorácia 
21.03., 17:45-18:30 Štvrtková adorácia 
28.03., 17:45-18:30 Štvrtková adorácia 
04.04., 17:45-18:30 Štvrtková adorácia
05.04., 15:00-16:00 Prvopiatková adorácia
07.04., 11:45-15:00 Prvonedeľná adorácia

Piatková pôstna adorácia

PIATOK 18:00-00:00
08.03.; 15.03.; 22.03.; 05.04.; 12.04.
Zodp.: Spoločenstvo Horizont

24 hodín pre Pána 2019

PIATOK-SOBOTA
29.-30.03., 18:00-19:00, s prestávkou na upratovanie kostola. Viac informácií v článku.

Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019 Rodiny

SOBOTA
06.04., 09:00-19:15 Adorácia rodín. 
Viac informácií o projekte v článku.

Veľkonočné trojdnie

ZELENÝ ŠTVRTOK
18.04., 18:30-21:00 Bdenie s trpiacim Kristom
VEĽKÝ PIATOK
19.04., 18:00-00:00 Modlitba pri Božom hrobe
BIELA SOBOTA
00:00-19:00 Modlitba pri Božom hrobe

Spoveď v pôstnom období

Aj cez pôst spovedáme ;-), každý deň okrem nedele. Všetko potrebné, vrátane rozpisu spoločných spovedí nájdete v článku o spovedi a v aktuálnych farských oznamoch. Zvlášť budeme k dispozícii na slávenie zmierenia počas 24 hodín pre Pána.

Pôstna polievka

Dobrá správa pre všetky gazdinky: Aj tento rok bude pôstna polievka, takže v nedeľu 31. marca nemusíte variť ;-) Viac informácií už čoskoro.


Sederova večera


Slávnosť zmierenia 2019

uverejnené 23. 2. 2019, 11:33 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 23. 2. 2019, 11:36 ]

Naši tretiaci urobili ďalší dôležitý krok na ceste viery. Dnes totiž prvý krát prijali sviatosť zmierenia. Na prvú spoveď sa pripravovali už od októbra minulého roku v rámci farského kurzu Spolu kráčať cestou viery. Bezprostrednou prípravou na spoveď bola duchovná obnova Dom uprostred záhrady, ktorú mali na fare začiatkom februára.

Prvá spoveď našich tretiakov prebieha podľa Obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnym vyznaním a rozhrešením. Idividuálna spoveď je tak vložená do dlhšieho obradu, v ktorom nechýba počúvanie Božieho slova, homília, všeobecný úkon kajúcnosti, litániové prosby, chválospev... Vďaka tomu je ich prvá spoveď slávnostnejšia. 

Srdečná vďaka za slávenie p. kaplánovi Miroslavovi a jeho tímu dobrovoľníkov: L. Časnochová (gitara), A. Ohradková (spev), G. Ivanová, J. Budošová, I. Holáková, M. Vojčiňáková a za rodičov žalmisti D. Vojčiniak Daniel a M. Tatarková.


Viac v galérii...

Predstavenie: Rodinné tajomstvo

uverejnené 20. 2. 2019, 3:32 používateľom RKC Farnosť Skalité   [ aktualizované 20. 2. 2019, 3:38 ]

V prvú marcovú nedeľu privítame medzi nami Farské divadlo GALIBA z Kysuckého Nového Mesta. Zahrajú nám divadelnú hru RODINNÉ TAJOM?TVO. Predstavenie začína o 14:30 v Kultúrnom dome. Vstupné je dobrovoľné.







Noví akolyti

uverejnené 9. 2. 2019, 10:31 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 2. 2019, 10:32 ]

Otec biskup Tomáš udelil dnes v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline ministérium 63 kandidátom akolytátu. Medzi nimi sú aj šiesti mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania z našej farnosti. 

Cirkev si veľmi želá, aby mali všetci veriaci plnú, uvedomelú a aktívnu účasti na posvätnej liturgii. K tomu napomáhajú aj služby, zverené laikom. Výsostné miesto má medzi nimi služba lektora a akolytu. Kódex kánonického práva hovorí, že "laickí muži, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom nastálo prijatí do služby lektora a akolytu." (CIC 230 §1). Akolyta je ustanovený na pomoc diakonovi a slúžbu biskupovi a kňazovi pri liturgii, zvlášť pri svätej omši. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári. Okrem toho ako mimoriadny vysluhovateľ môže rozdávať sväté prijímanie či na základe poverenia kňaza vystaviť na verejnú úctu Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložiť do bohostánku. Na rozdiel od ostatných mimoriadnych rozdávateľov je na službu ustanovený natrvalo a pre celú Cirkev.

Naši noví akolyti J. Franek, J. Mikula, P. Tatarka, P. Potočár, S. Gonščák a Ľ. Truchlík úspešne absolvovali polročný formačný kurz v Žiline, pripravený Diecéznou liturgickou komisiou. Okrem toho splnili aj ďalšie podmienky (napríklad vek, či služba rozdávateľa viac než tri roky), stanovené Žilinskou diecézou. Okrem nich budú ako doteraz v našej farnosti pôsobiť aj ostatní mimoriadni rozdávatelia a veríme, že neskôr aj oni príjmu ministérium akolytátu. Ďakujeme všetkým za ich obetavú službu a zverujeme ich do modlitieb farnosti.

Objav Krista, 2019

uverejnené 3. 2. 2019, 10:51 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 3. 2019, 11:26 ]

Kurz Objav Krista vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším zámerom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Tiež im chceme pomôcť nájsť vo farnosti spoločenstvo a vytvoriť si vzťahy s inými kresťanmi.

Náš kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Začíname už 04. marca a čaká nás sedem stretnutí, vždy v pondelok od 19:00 do 21:00 vo fare. Kurz je otvorený pre všetky vekové kategórie. Viac informácií o kurze nájdete v tomto článku.

Objav Krista - prihláška


Program pondelkových večerov

 19:00 úvodná modlitba
 19:15 prednáška
 20:00 prestávka
 20:15 diskusia v skupinkách 
 21:00 ukončenie

Termíny a témy stretnutí

 04.03. Aký je zmysel života (J. Možiešik)
 11.03. Prečo je Ježiš dôležitý? (L. Lašová)
 18.03. Čo nám chce Ježiš povedať? (B. Bzdilíková)
 25.03. Prečo potrebujem Spasiteľa? (J. Možiešik)
 01.04. Prečo je dôležité zmŕtvychvstanie? (V. Šmatlavová)
 08.04. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! (J. Vojtáš)
 15.04. Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi (M. Majchrák)
 29.04. Prečo potrebujeme Cirkev? (Z. Takáčová)

Registrácia

Pre registráciu môžete využiť náš email skalite@fara.sk alebo prihlasovací formulár. Dobrovoľný príspevok na kurz môžete odovzdať pri poslednom stretnutí.

Valentín inak: Národný týždeň manželstva 2019

uverejnené 3. 2. 2019, 10:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 3. 2. 2019, 11:06 ]

Kampaň Národný týždeň manželstva sa na Slovensku koná už 9-ty krát. Je súčasťou celosvetovej kampane The Marriage Week, ktorá prebieha už od roku 1997. V súčasnej dobe je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta.

Jedným z cieľov NTM je povedať: Zobuďme sa! Manželstvo je úžasné, tak ho poďme spoločne oslavovať ako vzácnu hodnotu pre jednotlivcov aj spoločnosť a poďme podporiť tých, ktorí v manželstve žijú alebo sa doň chystajú. 

V našej farnosti pri tejto príležitosti pripravujeme 14.02. – deň svätého Valentína - ďakovnú svätú omšu a adoráciu, kde chceme ďakovať, prosiť i chváliť nášho Pána za všetky dary, ale i námahy, ktoré manželstvo so sebou prináša. A tiež za to, že máme chuť, túžbu a silu ostať a vytrvať verní sľubu, ktorý sme dali. Veď správne fungujúce manželstvo a rodina je to najlepšie, najprospešnejšie a najbezpečnejšie prostredie pre výchovu detí.

Ďalšie inšpirácie:

Marta Vojčiňáková

FCH: Výročná správa 2018

uverejnené 19. 1. 2019, 12:28 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 1. 2019, 9:57 ]

Správa o činnosti Farskej charity Skalité za rok 2018

Vedúca: Milada Koperová
Zástupkyňa: Janka Vojčiniaková
Pokladníčka: Anna Tomašcová
Počet dobrovoľníkov: 8

Cieľové skupiny, ktorým sa venujeme vo farnosti:
    • viacdetné rodiny;
    • mladé rodiny s deťmi, ktoré stratili jedného z rodičov;
    • starí a chorí ľudia;
    • rodiny trpiace závislosťou (alkohol, automaty, drogy);
    • rodiny s ťažko postihnutými deťmi alebo rodičmi.

Okienko do farskej charity v Skalitom v roku 2018

JANUÁR
    • Nákup potravinových balíčkov, plienok a obväzového materiálu z financií z adventných trhov v roku 2017.
    • Začali sme reťaz modlitieb dobrovoľníkov FCH, každý týždeň vo štvrtok, začíname sv. omšou a potom nasleduje modlitba pred Sviatostným Ježišom.

FEBRUÁR
    • Plienková pomoc s DM .
    • Nákup plienok pre rodinu, ktorá prišla o jedného z rodičov.

MAREC
    • Spolupráca s vdp. Maslákom a následné ubytovanie jednej farníčky v resocializačnom zariadení vo Vrícku.
    • Druhý ročník pôstnej polievky (fakt bola chutná, rozdali sme cca 450 porcií).

APRÍL
    • Potravinové balíčky z milodarov farníkov, ktoré priniesli na Zelený Štvrtok.
JÚN
    • Farský deň – naše dobrovoľníčky uvarili 100 litrov kapustnice, ponúkali v stánku charity kávu, granko, koláče...
    • Duchovná obnova charity v Žiline

JÚL
    • Spolufinancovanie farského minitábora, ktorý sa konal v Javorzynke, PL – charita plne hradila náklady na tábor detí, ktoré majú menej šťastia v živote ako tí ostatní.
    • Stretnutie s komunitou CENACOLO.
    • Návšteva kúpaliska Turčianske Teplice s deťmi zo sociálne slabších rodín.

OKTÓBER
    • Potravinové balíčky.
    • Príprava na adventné trhy.

NOVEMBER
    • Príprava na adventné trhy.

DECEMBER
    • Účasť FCH na stretnutí charít s otcom biskupom Tomášom v Žiline.
    • Účasť na adventných trhoch.
    • Potravinové balíčky, hygienické potreby pre rodiny pred Vianocami.
    • Nákup plienok pre rodiny s malými deťmi.
    • Adopcia seminaristu v Afrike.
    • Predstavenie FCH v TV LUX v relácií „Týždeň s ...“

Čo nás čaká v roku 2019?

S Božou pomocou chceme i naďalej prinášať Svetlo Ježiša do rodín, kde nás On sám pošle, aby sme im ukázali, že Pán ich má rád a záleží mu na každom človeku.
M. Koperová

Manželské večery, 2019

uverejnené 19. 1. 2019, 12:07 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 2. 2019, 23:12 ]



Manželským párom, ktoré chcú investovať do svojho vzťahu, ponúkame kurz Manželské večery. Kurz pozostáva zo siedmych stretnutí na témy: ako vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, dobrý sex, láska v akcii a v čom spočíva pekné manželstvo.

Stretnutia sa budú konať vždy v nedeľu podvečer od 16:30 do 19:00 vo fare v Skalitom. O vaše deti sa zatiaľ postarajú naši animátori. Začíname 24. februára 2019 Registrácia prostredníctvom webového formulára, emailom alebo osobne. Viac o Manželských večeroch si môžete prečítať v tomto článku.

Manželské večery


1-10 of 214