Misijná púť detí 2018

uverejnené 13. 5. 2018, 12:53 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 13. 5. 2018, 12:54 ]

Rajecká Lesná privítala v soboru 12.5. nádejných mladých misionárov. Z našej farnosti prijalo pozvanie na Misijnú púť detí 39 detí, šesť mamičiek a babičiek, šesť mladých super zábavných, ale aj zodpovedných animátorov. Sú nimi – Natálka Majchráková, Anička Majchráková, Sonička Straková a chalani Stanko Štetiar, Patrik Časnocha a Martin Brázda. A všetci sme sa spolu vytvorili výborný tím.

Po svätej omši, ktorú celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, sme v skupinkách absolvovali katechézy, krížovú cestu, eRko tance, hry. Na púť sme priniesli aj obetné dary – konzervy, ktoré si prevzala Diecézna charita v Žiline. Viaceré deti prispeli misijným koláčom. Ďakujeme im aj mamičkám, ktoré takto podporili pápežské misijné diela.

Plní dojmov, zážitkov, ale aj mierne unavení, sme sa podvečer vrátili domov. Snáď sa nám bude dariť napĺňať cieľ a poslanie tejto púte, ako nás k tomu vyzval aj otec biskup, aby sa z nás stali misionári šíriaci radostnú zvesť nielen slovom, ale hlavne skutkami obetavej lásky.

Mgr. Marta Vojčiňáková

Prekážky zmierenia

uverejnené 9. 5. 2018, 12:12 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 5. 2018, 12:13 ]

Večer poslednej májovej soboty (26.05.2018) bude v našej farnosti patriť stretnutiu s Kateřinou Lachmanovou a téme Prekážky zmierenia. Prednáška začína o 18:00 v našom kostole.Foto: PUMIN 2018

uverejnené 29. 4. 2018, 3:53 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 4. 2018, 3:56 ]

Národná bazilika Panny Márie Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne bola v piatok a sobotu (27.-28. apríl 2018) dejiskom púte miništrantov PUMIN 2018 a nechýbali na nej ani naši miništanti. Chlapcom čakali workshopy na tému moja "MISIA", svätá omša, turnaje, súťaže, hry i stretnutie s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.

Všetky fotografie nájdete v albume PUMIN 2018.

Misijná púť detí 2018

uverejnené 26. 4. 2018, 7:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 4. 2018, 4:34 ]

Aj tento rok pozývame všetky deti na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej, v sobotu 12. mája. Deti sa povzbudia v prežívaní viery. Spolu tak budujeme vzťah detí k pútnym miestam na Slovensku i k našim blížnym v Afrike.

Do Rajeckej Lesnej pôjdeme autobusom v doprovode zodpovedných animátorov. Zo Skalitého budeme odchádzať cca. o 07:00 zo zástavky U Kožáka. Poplatok na jedného účastníka 2€, platí sa pri'nástupe do autobusu. Obed z vlastných zásob, návrat podvečer. Púť detí je vhodná aj pre rodiny s deťmi.

Prihlasovanie je časovo obmedzené do 06.05.2018Pre prihlásenie použite tento formulár (klik). Treba ho uložiť do počítača, vyplniť, podpísať a priniesť do sakristie alebo na faru.


Video YouTube


Foto: Biblická olympiáda, diecézne kolo 2018

uverejnené 26. 4. 2018, 1:40 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 1. 5. 2018, 11:44 ]

Biblia, kniha kníh. Najprekladanejšia, najznámejšia, najkrajšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia... Všetky tieto prívlastky charakterizujú naše Sväté písmo. A mohli by sme pridať aj ďalšie superlatívy.  Bibliu denne otvára mnoho ľudí. A učili sme sa to aj my. Spoznávať jej krásu, hĺbku, posolstvo, múdrosť, ale aj fakty a údaje.

Víťazstvom v dekanátnom kole sme si zabezpečili postup do diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 24.04.2018 v sídle Biskupského úradu v Žiline. Družstvo v zložení Juraj Laš, Patrícia Serafinová a Simona Krčmáriková reprezentovali farnosť, školu (ZŠ s MŠ Skalité Kudlov) i obec. V šiestich súťažných kolách preukazovali svoje vedomosti, zručnosti aj schopnosti zo Starého zákona (kniha Genezis) a z Nového zákona (Evanjelium podľa Marka). Napriek veľkej snahe sme v konkurencii jedenástich škôl obsadili 8. miesto. Možno sme si želali vyššie umiestnenie...

Aj z úst generálneho vikára Mons. ThLic. Mareka Hriadela sme si vypočuli slová povzbudenia i pochvaly adresované všetkým zúčastneným. Uviedol, že čas, ktorý príprave venovali katechéti i deti, určite nebol premárnený a nevyužitý. Veríme, že semienko, ktoré bolo zasiate, bude prinášať úrodu a Biblia sa stane našou každodennou spoločníčkou a radkyňou.

Foto a text: Marta Vojčiňáková

Foto: Púť do Svätej zeme, 2018

uverejnené 25. 4. 2018, 11:32 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 4. 2018, 1:00 ]

Quo vadis je latinský výraz, ktorý znamená „Kam kráčaš?“ My, pútnici do Svätej zeme, sme sa rozhodli odísť aspoň na pár dní do krajiny, ktorá bola rodiskom a pozemskou krajinou nášho Pána. 

Púť sa začala v Betleheme, mieste narodenia Ježiša. Postupne sme prechádzali ďalšími mestami a miestami, kde sa Ježiš sprítomňoval. Navštívili sme Kafarnaum, mesto, kde urobil mnoho uzdravení. Kánu Galilejskú, kde uskutočnil prvý zázrak. Miesto krstu Pána v Jordáne. Tabghu s kostolmi Primátu svätého Petra a Rozmnoženia chlebov. Vrch Tábor, kde sa Ježiš premenil. Betfage ako miesto  Ježišovho začiatku slávnostného vstupu do Jeruzalema. Krížovú cestu v Jeruzaleme, Golgotu, Jeruzalemský kresťanský Sion, miesto hrobu i zmŕtvychvstania Pána...

Neobišli sme ani miesta uctievania Panny Márie – Baziliku Zvestovania, Dormício – Chrám usnutia Panny Márie...

Manželské páry si v Káne Galilejskej obnovili manželské sľuby. Pri rieke Jordán sme si obnovili krstné sľuby. Celú púť sprevádzala dobrá nálada a súdržnosť spolupútnikov zo Skalitého, Čierneho, Žiliny i Streženíc.

Vo Svätej zemi žil Ježiš ako človek a my sme mohli obdivovať túto krajiny, jej krásu i rozmanitosť na pomerne malom území.  Nadchli nás nádherné historické stavby, ale predovšetkým sme spoznávali miesta, ktorých sa Ježiš fyzicky dotýkal.  Teraz túžime, aby sa Pán dotýkal našich sŕdc. Boli sme na mieste, kde sa Pán premenil a teraz sme mu otvorení, aby nás premieňal...

Vďaka, že sme mohli byť vo Svätej zemi. Vďaka, že môžeme byť tu, aby sme hľadali a nachádzali tú najsprávnejšiu odpoveď na otázku „Kam kráčaš?“ Pane, chceme kráčať za Tebou do zasľúbenej zeme.

Text: Marta Vojčiňáková, foto: Lucia Časnochová

Foto v galérii a v priečinku (Lucia Časnochová).

Fotografie

Foto: Noc čítania Biblie 2018

uverejnené 25. 4. 2018, 11:29 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 4. 2018, 1:05 ]

V piatok 13. apríla 2018 sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičného projektu s názvom „Noc čítania Biblie.“ Celá akcia začala svätou omšou, kde žiakov srdečne privítal pán farár. Po nej sa žiaci presunuli do hlavnej budovy školy. Po večeri nasledoval zaujímavý program. Účastníci sa prostredníctvom Svätého písma oboznámili s rôznymi postavami Starého i Nového zákona, vytvorili plagát, ktorý približoval konanie týchto postáv a bol ozdobený mnohými kresbami, heslami a odkazmi. Okrem toho spoznali modlitbu Verím v Boha z pohľadu rozličných obrázkov, ukazovali a hádali pojmy zo Sv. písma a nakoniec v úplnej tme hľadali poklad ukrytý v útrobách školy. Vďaka šikovnosti poskladali heslo tohtoročnej Noci čítania Biblie: „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy,“ čím sa dostali k pokladu - nádhernej a chutnej torte.

Poslednou aktivitou bola tvorba scénky alebo básne na tému Ako môžem ja - žiak základnej školy, chváliť Boha. Výsledkom boli rozmanité výstupy, prezentujúce fantáziu a vieru detských duší.

V sobotu ráno žiaci sprevádzali svätú omšu radostným spevom a táto radosť sa preniesla aj na prítomných ľudí, ktorí sa ochotne k spevu pridali. Po svätej omši nasledovala krátka prezentácia akcie priamo v kostole.

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným, žiakom, rodičom, dobrovoľníkom, pánovi farárovi a pani cukrárke za všetky skutky, ktoré prispeli k príjemnému priebehu tejto milej akcie. Viac v galérii.

(Mgr. E. Gončárová)

Foto: Obetné dary pre chudobných 2018

uverejnené 29. 3. 2018, 13:08 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 3. 2018, 13:09 ]

Štyridsaťsedem kíl ryže, päťdesiat kilogramov cukru, tridsaťdva litrov oleja, päťdesiat balíkov cestovín, pätnásť litrov mlieka, tridsaťdva kilogramov múky, káva, granko, čaje, sáčkové polievky a asi milión konzerv... Nie, to nie je žiaden šialený recept ;-) Len malá štatistika obetných darov, ktoré na Zelený štvrtok priniesli naši veriaci pre chudobných, ako je dávnym zvykom v tento deň. Hneď ako to bude možné, budeme ich distribuovať tým, ktoré to potrebujú. Ďakujeme.

Foto: Sederová večera 2018

uverejnené 28. 3. 2018, 13:02 používateľom Jozef Možiešik

V prvotnej cirkvi sa tradovalo, že sederová (židovská veľkonočná) večera je tou večerou, počas ktorej Ježiš ustanovil Eucharistiu. Ani pri tej našej nechýbalo zapaľovanie sviec, maces (nekvasený chlieb), umývanie rúk, midraše (židovské komentáre), kalich vína (kadeš) či jedenie horkých bylín (maror) a pečeného jahniatka. My všetci máme možnosť každý deň mať účasť na Ježišovej veľkonočnej večeri. Pre jej pochopenie je dobré sa vracať k starozákonnej sederovej večeri. Ďakujeme za sprítomnenie atmosféry židovskej domácej liturgie.

Foto: Dekanátne kolo Biblickej olympiády, 2018

uverejnené 22. 3. 2018, 22:06 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 3. 2018, 22:07 ]

Vo štvrtok 22. marca sa v Čadci konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády. A Skalité malo v ňom hneď trojité zastúpenie:-) Tím z ZŠ s MŠ Skalité - Kudlov vybojoval prvé a tím z ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta druhé miesto. V II. kategórii (stredné školy) zase zabojovala za Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Čadci naša birmovankyňa Nikola Petráková. Víťazný tím z Kudlova bude našu farnosť reprezentovať na diecéznom kole súťaže v Žiline.Všetky fotografie si môžete pozrieť v galérii.

1-10 of 191