Farské misie 2019

uverejnené 19. 1. 2019, 13:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 1. 2019, 13:02 ]


Na prelome novembra a decembra (23.11.-03.12.) budú v našej farnosti ľudové misie. Bude ich viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského (Redemtoristi z Podolínca). Prosíme o modlitbovú podporu.

FCH: Výročná správa 2019

uverejnené 19. 1. 2019, 12:28 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 1. 2019, 12:32 ]

Správa o činnosti Farskej charity Skalité za rok 2018

Vedúca: Milada Koperová
Zástupkyňa: Janka Vojčiniaková
Pokladníčka: Anna Tomašcová
Počet dobrovoľníkov: 8

Cieľové skupiny, ktorým sa venujeme vo farnosti:
    • viacdetné rodiny;
    • mladé rodiny s deťmi, ktoré stratili jedného z rodičov;
    • starí a chorí ľudia;
    • rodiny trpiace závislosťou (alkohol, automaty, drogy);
    • rodiny s ťažko postihnutými deťmi alebo rodičmi.

Okienko do farskej charity v Skalitom v roku 2018

JANUÁR
    • Nákup potravinových balíčkov, plienok a obväzového materiálu z financií z adventných trhov v roku 2017.
    • Začali sme reťaz modlitieb dobrovoľníkov FCH, každý týždeň vo štvrtok, začíname sv. omšou a potom nasleduje modlitba pred Sviatostným Ježišom.

FEBRUÁR
    • Plienková pomoc s DM .
    • Nákup plienok pre rodinu, ktorá prišla o jedného z rodičov.

MAREC
    • Spolupráca s vdp. Maslákom a následné ubytovanie jednej farníčky v resocializačnom zariadení vo Vrícku.
    • Druhý ročník pôstnej polievky (fakt bola chutná, rozdali sme cca 450 porcií).

APRÍL
    • Potravinové balíčky z milodarov farníkov, ktoré priniesli na Zelený Štvrtok.
JÚN
    • Farský deň – naše dobrovoľníčky uvarili 100 litrov kapustnice, ponúkali v stánku charity kávu, granko, koláče...
    • Duchovná obnova charity v Žiline

JÚL
    • Spolufinancovanie farského minitábora, ktorý sa konal v Javorzynke, PL – charita plne hradila náklady na tábor detí, ktoré majú menej šťastia v živote ako tí ostatní.
    • Stretnutie s komunitou CENACOLO.
    • Návšteva kúpaliska Turčianske Teplice s deťmi zo sociálne slabších rodín.

OKTÓBER
    • Potravinové balíčky.
    • Príprava na adventné trhy.

NOVEMBER
    • Príprava na adventné trhy.

DECEMBER
    • Účasť FCH na stretnutí charít s otcom biskupom Tomášom v Žiline.
    • Účasť na adventných trhoch.
    • Potravinové balíčky, hygienické potreby pre rodiny pred Vianocami.
    • Nákup plienok pre rodiny s malými deťmi.
    • Adopcia seminaristu v Afrike.
    • Predstavenie FCH v TV LUX v relácií „Týždeň s ...“

Čo nás čaká v roku 2019?

S Božou pomocou chceme i naďalej prinášať Svetlo Ježiša do rodín, kde nás On sám pošle, aby sme im ukázali, že Pán ich má rád a záleží mu na každom človeku.
M. Koperová

Manželské večery, 2019

uverejnené 19. 1. 2019, 12:07 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 1. 2019, 12:08 ]Manželským párom, ktoré chcú investovať do svojho vzťahu, ponúkame kurz Manželské večery. Kurz pozostáva zo siedmych stretnutí na témy: ako vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, dobrý sex, láska v akcii a v čom spočíva pekné manželstvo.

Stretnutia sa budú konať vždy v nedeľu podvečer od 16:30 do 19:00 vo fare v Skalitom. Začíname 22. februára 2019 Registrácia prostredníctvom webového formulára, emailom alebo osobne. Viac o Manželských večeroch si môžete prečítať v tomto článku.

Manželské večery


Silvestrovská štatistika 2018

uverejnené 31. 12. 2018, 4:53 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 1. 2019, 22:38 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati." 

Miesto, kde sa to celé udialo, sa volá Betlehem, hebrejsky Bejt Lechem, doslova Dom chleba. Pastieri sa poponáhľali do Domu chleba a našli tam rodinu, Máriu a Jozefa i dieťa, ktoré o pár dní dostane meno Ježiš, to znamená JHWH je spása.

V našom farskom betleheme sú tí pastieri dvaja. Ten starší nesie v náručí jahniatko a pomaly vystupuje na briežok, na ktorom stojí maštaľka s jasličkami. Mladší bol asi rýchlejší, už odovzdal svoj dar, jeho jahniatko sedí pri Máriiných nohách, už sa prihovoril i poklonil a teraz sedí vonku sám, zamyslený, akoby spracúval, čo práve videl a počul. Iní už možno odišli, ďalší možno prídu... Príbeh nie je uzatvorený, je to skôr momentka.

"Pastieri sa poponáhľali do Betlehema a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach." Myslím, že tieto slová, spolu s figúrkami v betleheme, čo to hovoria aj o našej farnosti.

Pastieri sa poponáhľali do Betlehema. Každú nedeľu, a mnohí aj častejšie, prichádzame do kostola, do Božieho domu, aby sme jedli z jeho chleba. Som preto vďačný za tých 682 svätých omší, ktoré sme mohli v tomto roku spolu sláviť, za 90 000 svätých prijímaní, za 62 detí, ktoré v tomto roku boli na prvom svätom prijímaní.

Našli tam rodinu. Pastieri našli v betlehemskej maštaľke rodinu. Veľmi si želám, aby každý, kto vstúpi do nášho kostola, do farnosti, našiel v nás rodinu. Bratov a sestry, synov a dcéry Matky Cirkvi, adoptívne deti jedného Otca, ktorý je na nebesiach. V tomto roku sa naša rodina rozrástla o 50 detí, 27 chlapcov a 23 dievčat. Boh ich prijal za svojich. A je na nás, aby sme urobili to isté. Zaujímajte sa o nich, povzbudzujte ich rodičov, aby privádzali svoje deti medzi nás...

Veľkou nádejou našej rodiny kresťanov je 31 párov, ktoré v tomto roku vstúpili v našej farnosti do manželstva. Zvlášť zverujem vašej pozornosti tých, ktorí sú medzi nami noví, ktorí sa sem priženili či privydali. Všetkým nám musí záležať na tom, aby našli v našej komunite nový domov. Lebo domov je viac, než len bývanie.

Na cestu do večného života sme v tomto roku vyprevadili 65 našich bratov a sestier, 29 žien a 36 mužov. Žiaľ, niektorí odišli na túto cestu nepripravení, bez zmierenia a posily. No aj tu chcem vyjadriť vďaku. Pohreby v našej farnosti sú pekným svedectvom, pretože sa vždy zíde na nich veľa ľudí. Aj to svedčí o tom, že sme rodina.

Priniesli dary. Pastieri prinášajú svoje dary. Dávajú z mála čo majú. Ďakujem za vašu štedrosť. Vďaka nej môžeme byť štedrí. Vďaka vašim darom mohla Farská charita podporiť chudobnejších medzi nami. Mohli sme podporiť dôležité projekty v dvoch farnostiach diecézy, výrazne prispievať do celoslovenských zbierok, podporovať katolícke masmédiá, misie a podobne. Prehľad príspevkov za jednotlivé farnosti pravidelne zverejňuje časopis Naša Žilinská diecéza, kde ti to môžete pozrieť v konkrétnych číslach.

Našli tam dieťa menom Ježiš. Pastieri nenašli v Betleheme len krásne a čisté medziľudské vzťahy. V tomto prostredí lásky, celkom uprostred, našli toho, ktorého meno je Boh je spása, Boh je záchrana. Nech každý, kto medzi nás príde, nájde medzi nami živého Boha. Jemu patrí vďaka za všetky dary a milosti, chvála a sláva na veky vekov. Amen. 

Adopcia seminaristu

uverejnené 27. 12. 2018, 11:48 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 12. 2018, 4:28 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Každý kňaz je požehnaním. Pomáhajú ľuďom vo viere, ktorá je súčasťou ich života. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú jednotlivcom, alebo spoločenstvám možnosť adoptovať si seminaristu v africkej krajine Benin. Adopcia spočíva v modlitbe za bohoslovca a finančnej podpore. A keďže sa už dlho u nás nové kňazské povolanie neobjavilo a súčasnosti žiadneho semininaristu nemáme, naša Farská charita sa rozhodla pomôcť a podporiť chudobného bohoslovca z Afriky, aby sa mohol stať sa sa kňazom.

Adoptovali sme si dvadsaťšesť ročného Constanta Prudenca Hossou. Je študentom prvého ročníka teológie kňazského seminára v Benine. Naša finančná podpora 600€/ročne pokrýva asi polovicu nákladov na jeho štúdium. Teologické štúdium potrvá štyri roky.

Viac sa o našom bohoslovcovi môžete dočítať z listu, ktorý nám poslal prostredníctvom Pápežských misijných diel. Obratom mu posielame náš list, v slovenčine si ho môžete prečítať v závere tohto príspevku.

Kňazi sú nositeľmi nádeje. Týmto vás všetkých prosíme o modlitby za nášho bohoslovca. Kňaz je vybratý Bohom a je Jeho darom pre nás všetkých. Tešme sa spoločne z tohto Božieho plánu. Ak sa rozhodnete podporiť Constanta aj finančne, môžete tak urobiť prostredníctvom Farskej charity odovzdaním príspevku vedúcej (M. Koperová), alebo našim kňazom.

Text: Janka Oravcovákoordinátorka projektu pre Skalité.


List od Constanta Prudenca


Náš list pre Constanta Prudenca

Milý Constant Prudence,

posielame ti pozdrav z Farnosti Skalité. Tešíme sa, že si počúval svoje srdce a rozhodol si sa pre kňazské povolanie.

Krátko ti opíšeme našu farnosť a aktivity v nej. Skalité je krásna obec, ktorá leží na severe Slovenska.  Má 5214 obyvateľov z toho je 4927 rímskokatolíkov. Farnosť bola zriadená v roku 1749.

V strede obce sa nachádza kostol, zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi a okolo neho sú kaplnky cesty Sedembolestnej Panny Márie - Kalvária. V obci nachádza aj kaplnka Povýšenia svätého kríža. V Skalitom máme aj cirkevnú Základnú školu svätého Andreja Svorada a Benedikta.

Pôsobia u nás dvaja kňazi, administrátor a kaplán, ktorí nás nenechajú len tak posedávať a zapájajú nás do všelijakých duchovných aktivít, ktoré zbližujú ľudí vo farnosti a posúvajú nás vpred vo viere. Organizujeme rôzne duchovné kurzy a obnovy pre manželov, rodiny, pre mladých ľudí, pre učiteľov a žiakov. Vo farnosti funguje charita, ružencové bratstvo, modlitby matiek a taktiež chodíme na púte, zájazdy a rôzne výlety. Pripravujeme letné tábory pre deti, jasličkovú pobožnosť a taktiež sa každoročne zapájame do Dobrej noviny.

Chvála nebeskému Otcovi, že v tebe zachoval detskú túžbu a že si ťa volá do služby.  Modlíme sa za teba, za tvoje zdravie, vytrvalosť a za duchovné naplnenie tvojho povolania.

S pozdravom Farská charita a farníci zo Skalitého.

Foto: Dobrá novina 2018

uverejnené 27. 12. 2018, 11:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 12. 2018, 12:21 ]

Aj tento rok sa v našej farnosti organizovala Dobrá novina, na ktorej sa podieľalo 37 malých koledníkov a 10 animátorov. Deti v siedmych skupinkách navštívili v Skalitom viac než 120 domov. Svojimi piesňami a vinšami ohlasovali rodinám radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení. Súčasťou projektu je aj zbierka pre deti z Ugandy. Ďakujeme všetkým štedrým darcom, naša farnosť pomôže Africkej Ugande sumou 4 968€.

Text: Natália Majchráková, koordinátorka projektu, foto: Dominika Petráková.

Ďalšie fotografie nájdete v FB albume Dominiky Petrákovej.

Foto: Stretnutie pri jasličkách 2018

uverejnené 23. 12. 2018, 12:44 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 12. 2018, 3:47 ]

Ďakujeme našim fotografkám Dominike Petrákovej a Patrícii Cholujovej za zdokumentovanie tohtoročného Stretnutia pri jasličkách. Ďalšie fotky si môžete prezrieť v FB albume Dominiky Petrákovej.


Pozývame vás na Stretnutie pri jasličkách. Na slávnosť Narodenia Pána si prostredníctvom vinšov a piesní z nášho kraja pripomenieme udalosti spred viac ako 2000 rokov.

Program Stretnutia pri jasličkách pripravuje niekoľko skupín: najmladšími účastníkmi sú malí prváci a druháci, ďalej starší žiaci, dievčatá, ženy, chlapi, dôchodkyne a členovia zboru Seniorka. Hudobne program doprevádza drevená muzika, nebudú chýbať ani fujara, heligónka, husličky a flauty.

Tešíme sa na vás. 25. decembra o 13:30 v našom kostole.

V. Šmatlavová

Požehnanie domu 2019

uverejnené 23. 12. 2018, 12:11 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 25. 12. 2018, 10:57 ]

Na sviatok Zjavenia Pána (06.01.2019) budeme požehnávať novostavby a domy a byty po rekonštrukcii. Na požehnanie sa môžete prihlásiť v sakristii, alebo prostredníctvom nasledovného formulára.

Prihláška na požehnanie domu


Svoje príbytky si môžete požehnať aj sami, v tom prípade použite nasledovný obrad.

Priečinok Disku


Koncert: Piotr Rubik, Moja história, 2018

uverejnené 16. 12. 2018, 11:36 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 16. 12. 2018, 11:37 ]

V sobotu  pred 3. adventou nedeľou, ktorá je nazývaná  radostná, sme navštívili Bratislavu. Naše hlavné mesto nás privítalo nádhernou zimnou atmosférou a jemným popraškom čerstvého snehu.

Cieľom našej cesty bol koncert Piotra Rubika, poľského skladateľa symfonickej populárnej hudby pre orchester, film a divadlo. Jeho najvýznamnejším dielom je oratórium Ty si Peter, ktoré je venované Jánovi Pavlovi II.

Koncertný program poľského skladateľa, dirigenta a speváka Piotra Rubika niesol názov Moja história.  Počas 2,5 hodinového koncertu zaznelo viac ako 20 skladieb v podaní Piotra Rubika a štyroch sólistov – Michala Gasza, Agniezsky Przeskpieňskej, Marcina Januszkiewicza a Marty Moszcyńskej. Excelentné výkony všetkých spevákov boli doplnené moderovaným slovom Piotra Rubika, ktorý nám predstavil hlavné medzníky svojho osobného i kariérneho života.  Posolstvo dôležitých životných udalostí bolo pretavené do skladieb prostredníctvom textov  i hudby.

A tak sme i my mohli uvažovať nad svojou osobnou históriou, nad svojimi osobnými medzníkmi v živote a o tom, aký program, aký koncert by sme z toho všetkého vedeli zostaviť. A vlastne aj o to v období adventu ide, aby sme mohli uvažovať... 

Marta Vojčiňáková

Matt Talbot

uverejnené 15. 12. 2018, 9:48 používateľom Jozef Možiešik

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!"  (Lk 3,10-14)

Čo teda máme robiť?

Zvyčajne za mnou neprichádzajú zástupy, ani pracovníci daňového úradu či vojaci... Ale aj ja stretám ľudí, ktorí sa pýtajú: "Čo teda máme robiť?" 

Nemálo z nich sa točí okolo jedného jediného. Okolo fľaše. Napríklad: "Čo mám robiť? Môj muž, syn, otec... pije." A stále častejšie aj "Moja mama pije." Alebo "Moja dcéra pije." A len veľmi zriedka, ale o to s väčšou nádejou počúvam: "Čo mám robiť? Chcem prestať piť." Aj preto sme pre vás pripravili materiál o mužovi, ktorý prišiel na to, čo má robiť. A urobil to.

Matt Talbot

Matt Talbot bol akoholikom od trinástich. Rok predtým skončila kariéra žiaka a zamestnal sa. Najprv ako pomocník v obchode s vínom. A keďže už ako dvanásťročný zarábal lepšie, ako jeho otec a navyše kradnúť fľaše s vínom bolo tak jednoduché..., v trinástich bola z neho už známa firma. Až na to, že o lukratívne zamestnanie prišiel a robil ako všetci ostatní, v lodenici ako nádenník. Niekedy mal robotu, inokedy nie. 

Mal dvadsaťosem, a vyzeral na päťdesiat. V jeden deň sa mu neušla robota a teda ani nemal ani peniaze. Večer postával pred krčmou a čakal, že ho niektorý z kolegov pozve. Nepozval. To sa nestávalo. Bolo to ponižujúce. A tak prišiel domov triezvy, čo sa už dávno nestalo.

Mame oznámil, že piť prestane. Potom išiel do kostola a zložil sľub: tri mesiace ani kvapka. Dodržal ho. A hneď si ho aj predĺžil o ďalších šesť mesiacov.

Raz aj vošiel do ešte pred časom obľúbenej krčmy. Peniaze mal. Sadol si. A nikto si ho nevšímal, nikto ho nepozval, nikto ho neobslúžil. Tak zase potichu odišiel domov.

Dnes sa k tomuto írskemu robotníkovi mnohí utiekajú ako k patrónovi alkoholikov.

Čo teda máme robiť?

  • Mattova matka, ako to dosvedčujú životopisy, to nevzdala, modlila sa za synovo obrátenie a podporovala ho v ňom.
  • V ten kľúčový večer ho nikto nepozval. Keď potom, po čase dostal slinu, nikto si ho nevšímal, nikto ho neobslúžil.
  • On sám zložil sľub. A bez liekov, bez liečení... zvládol všetky tie strašné absťáky. Vlastne nie sám a nie vlastnými silami. V sile sľubu, ktorý zložil pred Bohom. 

Nakoniec by som rád trochu pozmenil otázku. Miesto "Čo teda máme robiť?"  sa chcem spýtať: "Čo teda budeš robiť?"

Modlitba

Láskavý Matt, obraciam sa k tebe vo svojich terajších potrebách a prosím o pomoc tvojich modlitieb. Dôverujem ti, som presvedčený, že tvoje láskavé a chápajúce srdce príjme moju prosbu za tvoju vlastnú. Verím, že si naozaj mocným orodovníkom v prítomnosti Božieho milosrdenstva. Ak je to na slávu Najsvätejšieho srdca  Ježišovho, na slávu Márie, našej Matky a kráľovnej a na prehĺbenie môjho vzťahu ku nim, ukáž mi, že tvoja dobrota ku mne v mojich každodenných bojoch je vyvažovaná účinkom Ducha Svätého, ktorý je ukrytý a býva v mojom srdci ako vo svojom príbytku. Priateľ súcitu, mocný priateľ, vypočuj ma v túto hodinu. Láskavý Matt, prosím oroduj za mňa. Amen.


Modlitbu i bulletin nájdete v tlačenej podobe aj v našom kostole.

1-10 of 207