Godzone Tour 2018

uverejnené 18. 10. 2018, 8:52 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 18. 10. 2018, 8:52 ]


V novembri nás čaká už 10. ročník evanjelizačného turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, plné evanjelizačných koncertov, evanjelizácií na námestiach, dobročinných aktivít, pomoci v mestách a školách. Už 14. novembra v Žiline. Nechce sa ti ísť samému? Vybavili sme pre teba TourBus :-) 

  • Kedy?  Streda 14.11.2018   
  • Odkiaľ a kam:  16:00 Skalité, Kožak; 16:15 Čierne, kostol Vyšší koniec; 16:20 Svrčinovec, pri železničnej stanici; Žilina, zimný štadión. Naspäť po skončení programu.
  • Cena:  3€
  • Kontakt:  ninageratova19@gmail.com,  0944111496 (Nina Gerátová)
  • Prihlasovanie: docs.google.com

Slávenie sviatosti birmovania, 28.10.2018

uverejnené 17. 10. 2018, 4:34 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 10. 2018, 4:37 ]

V nedeľu 28. októbra privítame v našej farnosti otca biskupa Tomáša, ktorý pri svätej omši o 10:00 vyslúži sviatosť birmovania našim birmovancom. Svoje rozhodnutie pre kresťanský život vo sviatosti birmovania spečatí 104 mladých vo veku 16-18 rokov.

Príprava birmovancov prebieha od októbra minulého roku. Zapojilo sa do nej 112 birmovancov a 25 animátorov. Birmovancom sme ponúkli kurzy Objav Krista a Život s jasným cieľom, biblické stretnutia v malých skupinkách, i katechézy o sviatosti birmovania, celkovo 30 hodín katechézy a a služby slova. Na zavŕšenie prípravy im po birmovaní ešte ponúkneme kurz učeníctva Nasleduj Krista.

Zvláštnu pochvalu si zaslúžia birmovanci, ktorí počas prípravy prejavili najviac zodpovednosti a aktivity: Filip Šuška, Martin Gregušová, Lucia Sobčáková, Soňa Straková, Aneta Matysová, Barbora Papíková, Stanislav Štetiar, Andrej Oravec, Natália Manáková, Viktória Rástočná a Martin Brázda.

Modlitba za birmovancov

Často sa stáva, že nezávisle od vynaloženého úsilia, po birmovaní časť mladých opúšťa spoločenstvo Cirkvi, alebo sa stávajú len jej pasívnou súčasťou. Ani naši birmovanci nie sú imúnni voči tejto chorobe dnešných dní. Aj preto všetkých zverujeme do vašich modlitieb.

Pozývame vás na deviatnik pred birmovkou. Tento rok nad ním prebrali patronát rodičia birmovancov. Budeme sa ho modliť na záver svätej omše: piatok (19.10., 17:20); sobota (20.10., 07:05); nedeľa (21.10., 10:00); pondelok (22.10., 12:15); utorok (23.10., 07:05); streda (24.10., 17:30 v kaplnke); štvrtok (25.10., 17:20); piatok (26.10., 17:20); sobota (27.10., 07:05).

Železničiarska omša 2018

uverejnené 12. 10. 2018, 13:17 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 10. 2018, 0:47 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Svätokatarínsky deň copky s orlem

V nedeľu 25. novembra, z príležitosti liturgickej spomienky na svätú Katarínu Alexandrijskú, patrónku železničiarov, vás spolu so železničiarmi zo Skalitého opäť pozývame na Svätokatarínsky deň copky s orlemSlávnostný program začneme o 13:14 pri železničnej stanici. Odtiaľ pôjdeme v sprievode do kostola, kde budeme o 13:37 sláviť svätú omšu. Po omši budeme pokračovať modlitbou v kostole a sprievodným programom. Slávnostným kazateľom bude o. Jozef Tomica, farár Farnosti sv. Gorazda v Nitre - Klokočine. O tom, ako sme slávili železničiarsku omšu minulý rok, si môžete prečítať v tomto článku


Rodina je nenahraditeľná

uverejnené 2. 10. 2018, 1:52 používateľom Jozef Možiešik

Rodina je nenahraditeľná. Pod týmto názvom pripravujeme svätú omšu a stretnutie pre pestúnske, adoptívne a profesionálne rodiny. Modlitbové stretnutie sa uskutoční v sobotu 13. októbra vo Farskom kostole Božieho milosrdenstva vo Farnosti Žilina - Hájik. Zvlášť pozývame tých, ktorí chcú vedieť o náhradných rodinách viac. Informácie nájdete na www.prijatedeti.sk.

Program

  • 15:00 Svätá omša (homília V. Kutiš)
  • 16:00 Dospeláci: O viere v živote ich náhradnej rodiny (pestúnska a profi mama M. Psotná), Lebo sú dôležití... (modlitba náhradných rodín, J. Možiešik). Deti s dobrovoľníkmi: tvorivé dielne v pastoračnom centre pod kostolom
  • 17:00 Čas na rozhovory, osobné stretnutia, pokračovanie v tvorivej práci s deťmi.


Prednáška K. Lachmanovej, 06.10.2018

uverejnené 28. 9. 2018, 13:50 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 9. 2018, 13:51 ]

Prvú októbrovú sobotu (06.10.) opäť privítame medzi nami Dr. Kateřinu Lachmanovú. V rámci prípravy na novembrovú Spomienku na všetkých verných zosnulých sa k nám prihovorí s prednáškou na tému Zmierenie až za hranice smrti. Stretnutie začne o 17:00 v kostole.

Foto: Poďakovanie za úrodu, 2018

uverejnené 28. 9. 2018, 13:43 používateľom Jozef Možiešik

V nedeľu 23. septembra sme spolu s našimi záhradkármi ďakovali Pánovi za tohtoročnú úrodu. Ďakujeme Dominike Petrákovej za fotografie. Viac informácií nájdete na stránke Obce Skalité.Duchovná obnova rodín, 2018

uverejnené 19. 9. 2018, 12:25 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 9. 2018, 12:27 ]


Rodinám s deťmi ponúkame víkendovú duchovnú obnovu, ktorá bude od 16. do 18. novembra v penzióne Jano v Poľskej Jaworzynke. Program je vhodný najmä pre rodiny, ktoré chcú stráviť viac času spolu ako rodina, spoločne si oddýchnuť a zároveň sa aj duchovne posilniť.

Foto: Omša ku cti svätého Huberta, 2018

uverejnené 17. 9. 2018, 2:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 2. 10. 2018, 11:05 ]

Poslednú októbrovú nedeľu sme spolu s našimi poľovníkmi a pozvanými hosťami slávili svätú omšu ku cti svätého Huberta. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šelinga, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline. Za fotografie vďačíme Dominike Petrákovej.


Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité, v spolupráci s Obcou Skalité a s našou farnosťou, pozýva na svätú omšu ku cti svätého Huberta, ktorú budeme spoločne sláviť  dňa 30.9.2018 o 14:00 v kostole svätého Jána Krstiteľa v Skalitom.

Hlavným celebrantom bude ThDr. Jozef Šelinga, PhD., riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Žiline a vášnivý fotograf. Po svätej omši si môžete v priestoroch katolíckej školy prezrieť výstavu jeho fotografií.

Ján Stenchlák

Foto: Mariánska pieseň, 2018

uverejnené 17. 9. 2018, 1:16 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 2:40 ]

V nedeľu 16.09.2018 hostil náš kostol 14. ročník Mariánskej piesne. Koncert sa uskutočnil po tretej omši. So svojimi piesňami sa predstavili Spevácka skupina Seniorka, Spevokol pri Kostole svätého Jána Krstiteľa, Gospelová kapela Horizon a pán Anton Moják.

Za fotografie ďakujeme Dominike Petrákovej. Viac fotografií nájdete v galérii.

Foto: Hodová slávnosť na Kudlove, 2018

uverejnené 16. 9. 2018, 22:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 0:16 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Z príležitosti patrocínia Povýšenia svätého kríža sme v nedeľu 16. septembra slávili v kaplnke na Kudlove hodovú svätú omšu. Po svätej omši si mohli veriaci uctiť relikviu Svätého kríža, ktorú nám na slávnosť zapožičala Farnosť Valaská Belá.

V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. Svätá Helena doň uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu svätého Kríža. Jeruzalemská časť svätého Kríža zostala v meste až do roku 614, keď kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. Vtedajší rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy cisár, povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so svojou nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli Arménsko a mesto Gazall, v ktorom mal Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i kráľov palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Postupoval za utekajúcimi pohanskými vojakmi a nakoniec získal aj vzácnu relikviu. Napokon cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14. septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok Povýšenia svätého kríža. (Viac na www.zivotopisysvatych.sk.)

Za fotografie ďakujeme pani Janke Ohradkovej. Celý album je dostupný v galérii.

1-10 of 191