Duchovná obnova rodín, 2018

uverejnené 19. 9. 2018, 12:25 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 19. 9. 2018, 12:27 ]


Rodinám s deťmi ponúkame víkendovú duchovnú obnovu, ktorá bude od 16. do 18. novembra v penzióne Jano v Poľskej Jaworzynke. Program je vhodný najmä pre rodiny, ktoré chcú stráviť viac času spolu ako rodina, spoločne si oddýchnuť a zároveň sa aj duchovne posilniť.

Omša ku cti svätého Huberta, 2018

uverejnené 17. 9. 2018, 2:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 11:50 ]

Poľovnícke združenie Skaľanka Skalité, v spolupráci s Obcou Skalité a s našou farnosťou, pozýva na svätú omšu ku cti svätého Huberta, ktorú budeme spoločne sláviť  dňa 30.9.2018 o 14:00 v kostole svätého Jána Krstiteľa v Skalitom. 

Ján Stenchlák

Foto: Mariánska pieseň, 2018

uverejnené 17. 9. 2018, 1:16 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 2:40 ]

V nedeľu 16.09.2018 hostil náš kostol 14. ročník Mariánskej piesne. Koncert sa uskutočnil po tretej omši. So svojimi piesňami sa predstavili Spevácka skupina Seniorka, Spevokol pri Kostole svätého Jána Krstiteľa, Gospelová kapela Horizon a pán Anton Moják.

Za fotografie ďakujeme Dominike Petrákovej. Viac fotografií nájdete v galérii.

Foto: Hodová slávnosť na Kudlove, 2018

uverejnené 16. 9. 2018, 22:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 0:16 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Z príležitosti patrocínia Povýšenia svätého kríža sme v nedeľu 16. septembra slávili v kaplnke na Kudlove hodovú svätú omšu. Po svätej omši si mohli veriaci uctiť relikviu Svätého kríža, ktorú nám na slávnosť zapožičala Farnosť Valaská Belá.

V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. Svätá Helena doň uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu svätého Kríža. Jeruzalemská časť svätého Kríža zostala v meste až do roku 614, keď kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. Vtedajší rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy cisár, povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so svojou nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli Arménsko a mesto Gazall, v ktorom mal Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i kráľov palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Postupoval za utekajúcimi pohanskými vojakmi a nakoniec získal aj vzácnu relikviu. Napokon cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14. septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok Povýšenia svätého kríža. (Viac na www.zivotopisysvatych.sk.)

Za fotografie ďakujeme pani Janke Ohradkovej. Celý album je dostupný v galérii.

Kurz Manželské večery, 2018

uverejnené 13. 9. 2018, 9:36 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 13. 9. 2018, 9:47 ]Manželským párom, ktoré chcú investovať do svojho vzťahu, ponúkame kurz Manželské večery. Kurz pozostáva z ôsmych stretnutí na témy: ako vybudovať pevné základy, umenie komunikácie, riešenie konfliktov, sila odpustenia, rodičia a svokrovci, dobrý sex, láska v akcii a v čom spočíva pekné manželstvo.

Stretnutia sa budú konať vždy v nedeľu podvečer od 16:30 do 19:00 vo fare v Skalitom. Začíname 7. oktróbra 2018. Registrácia prostredníctvom webového formulára, emailom alebo osobne. Viac o Manželských večeroch si môžete prečítať v tomto článku.

Manželské večery


Foto: Palacinky so svätými 2018

uverejnené 31. 8. 2018, 6:03 používateľom Jozef Možiešik

V stredu 29.8.2018 deti prežili deň vo farskej záhrade, ktorý niesol názov : Palacinky so svätými. Deti za sprievodu animátorov v skupinkách prechádzali stanoviská, na ktorých sa zoznámili so životmi rôznych svätcov, plnili zábavne úlohy a zbierali pečiatky, ktoré na konci vymenili za sladké palacinky so šľahačkou v neobmedzenom počte. A nakoniec sme krásny deň  s plnými bruškami zakončili rôznymi hrami ako naháňačky a schovávačky po celej záhrade a sledovali každý detský úsmev, s ktorým odchádzali z tejto akcie.

Text S. Kubalíková, foto D. Petráková

Kurz: Nasleduj Krista

uverejnené 24. 8. 2018, 10:44 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 15. 9. 2018, 21:44 ]

Nasleduj Krista v každodennom živote

Byť kresťanom je „nový životný štýl“ v našich každodenných životoch, nielen v nedeľu alebo niekedy v budúcnosti! Naším cieľom je spoločne dozrievať v Kristovi (Kol 1,28). Preto vás pozývame na kurz Nasleduj Krista. Začíname v pondelok 15. októbra o 19:00 vo fare.

Tí, ktorí sa zúčastnia kurzu pochopia, že sa môžu zaviazať rásť vo vzťahu s Ježišom Kristom a Cirkvou už tým, že sa zúčastnia nasledujúcich stretnutí a rozhodnú sa urobiť úlohy, ktoré im na kurze odporučia. Každý týždeň stavia na predchádzajúcej diskusii.

Účastníci dostávajú každý týždeň úlohu, o ktorej sa budú rozprávať počas diskusie v malých skupinkách. Počas každého týždňa v príprave pre ďalšie stretnutie, budú účastníci pracovať na rôznych duchovných cvičeniach tak, aby stretnutia boli prínosné a priniesli účastníkom čo najviac duchovného ovocia. Príprava by nemala spočívať len v jednej hodine pred začiatkom stretnutia. Naopak, ak si určia čas na reflexiu a budú využívať to, čo sa naučili počas sedení aj v každodennom živote, môže dôjsť k skutočnej zmene v ich životoch.

Čo vám ponúkame?

Každé stretnutie zahŕňa modlitbu a chvály, DVD-prednášku a diskusiu v malej skupinke. Typický večer vyzerá asi takto:

 • 19:00 - modlitba a chvály
 • 19:30 - prednáška
 • 20:10 - prestávka
 • 20:15 - diskusia v malej skupinke
 • 21:00 - koniec :-)

Témy a termíny kurzu v roku 2018

Nasleduj Krista zahŕňa sedem týždenných stretnutí a duchovnú obnovu po piatom stretnutí:

 • 15.10. Každodenná osobná modlitba
 • 22.10. Počúvanie Boha pri čítaní Svätého písma
 • 29.10. Moc sviatostí
 • 05.11. Vzájomné odpustenie
 • 12.11. Život v moci Ducha
 • 18.11. Svet, Telo a Diabol (Duchovná obnova, nedeľa popoludní)
 • 26.11. Žiť poslanie Cirkvi
 • 03.12. Oslava

Chcete sa prihlásiť?

Stačí poslať email na rkcf.skalite@gmail.com alebo SMS s menom, priezviskom a textom "Prihlasujem sa na kurz Nasleduj Krista." A je to. Alebo jednoducho zavolajte :-).


Medžugorie, 2018

uverejnené 21. 8. 2018, 7:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 8. 2018, 7:24 ]

Šiesteho augusta 2018 bol veľmi teplý a slnečný pondelok a my sme s nabalenými kuframi i dušou plnou očakávaní a prosieb, čakali na odchod autobusu, ktorého cieľom bolo pútnické miesto Medžugorie. S povzbudivým úsmevom a požehnaním pána farára, za účasti pána kaplána, sme vyrazili takmer na 16 hodinovú cestu za našou nebeskou matkou Pannou Máriou, aby sme odniesli mnohé prosby, vyprosovali milosti a požehnanie pre seba i všetkých, ktorí sa zverili do našich modlitieb.

Našou prvou zastávkou bolo pútnické miesto Vepric, kde sme si po náročnej ceste dušu občerstvili sv. omšou a telo zase kúpaním v mori. Podvečer sme pokračovali do cieľa našej cesty, Medžugoria, ktoré sa  na niekoľko dní stalo naším domovom.  Denne sme sa zúčastňovali na večernom programe, na modlitbách posvätného ruženca, na sv. omši a adorácii, ktorá trvala do nočných hodín. Teplomer ukazoval 38 ° C a my sme sa štverali na kopec, aby sme navštívili miesto zjavenia Panny Márie, Podbrdo. Ešte i dnes tu vizionári prijímajú posolstvá od nebeskej Matky. Pretlačili sme sa pomedzi zástup ľudí, aby sme pred sochou Panny Márie mohli pokľaknúť a zotrvať v modlitbách. Odmenou nám bol úžasný a neopísateľný pokoj, ktorý tu bolo cítiť na každom kroku.

Ak sa nám výstup zdal náročný, to najťažšie nás ešte len čakalo. Takmer dvojhodinový výstup na vrch Križavec bol strmší, plný veľkých kameňov, ktoré prezrádzali, že túto cestu už absolvoval nespočetný zástup ľudí. Za svetla bateriek, za doprovodu pána kaplána a našich šoférov, za veľkej horúčavy sme sa cestou pri jednotlivých zastaveniach modlili krížovú cestu a putovali k vrcholu, kde stojí veľký biely kríž uchovávajúci pozostatky z kríža, na ktorom trpel Pán Ježiš. Pristavili sme sa pri hrobe p. Slávka, ktorý bol prvým ochrancom vizionárov, zaslúžil sa o duchovný i materiálny vzrast mesta a ako prvý začal modliac sa denne chodiť na vrch. Pri jednej takej ceste tu i skonal. Náš nočný výstup sme upachtení a unavení ukončili o jednej v noci.

Obohatením pre náš život bola i návšteva komunity Cenacolo. Svoj životný príbeh nám porozprávali dvaja obyčajní chlapci zo Slovenska, ktorí s Ježišom znova začali nový život a ako nám povedal jeden z nich, znova sa zamiloval do života. 

V priestoroch nášho ubytovania sme si vypočuli i zaujímavú prednášku o histórii a zjaveniach. Povzbudzujúce bolo i rozprávanie p. Gorana, ktorý zo samého ľudského dna znova vďaka Panne Márii začal žiť nový život.

Naše duchovné zážitky sme striedali s kúpaním v mori na rôznych miestach Makarskej riviéry. Pätnásteho augusta 2018 sme sa v dopoludňajších hodinách vracali domov. Prežili sme neopakovateľné chvíle. Vyprosovali sme mnoho milostí a požehnania pre celú našu farnosť. Myslím, že ešte dlho nám budú v ušiach znieť krásne piesne a budeme cítiť neopísateľnú atmosféru pokoja a spoločenstva, ktorého sme boli súčasťou. Za všetkých účastníkov veľké Ďakujem.

Marta Brázdová

Kostolné zvony

uverejnené 11. 8. 2018, 6:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 8. 2018, 7:07 ]

Vo veži nášho kostola sa používa trojica zvonov. Dva väčšie sú zasvätené patrónovi chrámu, menší od nich nesie meno svätého Jozefa. Malý a veľký zvon boli odliate v Americkom New Yorku, v roku 1920, v dielni Meneely bell foundry. Starý zvon strednej veľkosti vyhotovil Ján Ernest Christelli v Bratislave v roku 1774. Kostol má okrem okrem nich ešte dva menšie zvony, tzv. zvolávací, ktorý je umiestnený vo vežičke nad presbytériom a ktorým sa ohlasujú úmrtia a v súčastnosti  už nepoužívaný umieračik, umiestnený vo veži.


1. Svätý Ján Krstiteľ

Hmotnosť: ~ 360 kg
Priemer: 842 mm
Ladenie: h1
Lejár, rok uliatia: Meneely bell foundry, New York, 1920

Zvon Svätý Ján Krstiteľ je zavesený v severnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

MENEELY & CO., WATERVLIET. N. [New] Y. [York] 1920. 

Na západnej strane drieku zvona je umiestnený štvorriadkový nápis:

SV. JAN KRSTITEL / PAMATKA OT SKALICSKICH FARNIKOV / CURWENSVILLE, PA. [Curwensville, Pennsylvania] / U.S.A. 

Obvod zvona nad úderovým vencom je zdobený plastickou linkou. Zvon má lietajúce srdce s protizávažím, tzv. reverzné srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom. 

3. Svätý Jozef

Hmotnosť: ~ 180 kg
Priemer: 672 mm
Ladenie: dis2
Lejár, rok uliatia: Meneely bell foundry, New York, 1920

Aj tretí zvon bol odliaty v USA. Je zavesený v strednom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice a nesie meno Svätý Jozef. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

MENEELY & CO., WATERVLIET. N. [New] Y. [York] 1920.

Na západnej strane drieku zvona je umiestnený štvorriadkový nápis:

SV. JOSEF PAMATKA OT / SKALICSKICH FARNIKOV. / ENDICOTT. N. [New] Y. [York] / U.S.A.

Obvod zvona nad úderovým vencom je zdobený plastickou linkou. Zvon má lietajúce srdce s protizávažím, tzv. reverzné srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom.

2. Svätý Ján Krstiteľ

Hmotnosť: ~ 225 kg
Priemer: 675 mm
Ladenie: d2
Lejár, rok uliatia: Ján Ernest Christelli, Bratislava, 1774

Aj najstarší zachovalý zvon nesie meno nášho patróna Svätý Ján Krstiteľ. Visí v južnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má pôvodnú šesťramennú korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

FUDIT ME IOAN ERNEST CRISTELIV POSONII A• [Anno] 1774.

V preklade nápis znamená: "Ulial ma Ján Ernest Christelli v Bratislave v roku 1774." Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa ornament, v ktorom sú zobrazené tváre anjelov s krídlami, resp. okrídlené hlavy. Na južnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci svätého Jána Krstiteľa, držiaceho kríž. Nad reliéfom je situovaný sprievodný jednoriadkový latinský nápis:

VOX CLAMANTIS IN DESERTO.

V preklade: "Hlas volajúceho na púšti." Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou plastických liniek, nad ktorými sa nachádza nápis:

PER PAROCHIANOS SUB PAROCHO IOSEPHO OTROKOCZY CURATA.

Nápis nám v preklade hovorí, že zvon bol zadovážený vďaka milodarom farníkov, za pôsobenia farára Jozefa Otrokóciho. Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom.

Palacinky so svätými

uverejnené 11. 8. 2018, 0:57 používateľom RKC Farnosť Skalité   [ aktualizované 11. 8. 2018, 0:58 ]


Všetky deti pozývame na prázdninový program Palacinky so svätými, v sobotu 25.08.2018 vo farskej záhrade. Program začína o 10:00 pri fare. Deti sa môžu už teraz tešiť na zaujímavé príbehy o svätých, napínavé úlohy a sladké palacinky na koniec. 

Fotka

1-10 of 186