Články‎ > ‎

Foto: 24 hodín pre Pána, 2017

uverejnené 8. 3. 2017, 14:43 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 3. 2017, 9:58 ]

Video YouTube


Pápežská rada pre novú evanjelizáciu z podnetu pápeža Františka pozvala v roku 2014 celú Cirkev k celosvetovej pastoračnej iniciatíve 24 hodín pre Pána. Pápežovým zámerom je vytvoriť vždy pred štvrtou pôstnou nedeľou viac priestoru na adoráciu a slávenie sviatosti zmierenia.

V našej farnosti začneme slávenie 24 hodín pre Pána v piatok 24.03. svätou omšou o 17:20. Liturgii bude predsedať a homíliu prednesie ThLic Peter Švec, PhD. Po omši bude nasledovať tichá adorácia s príležitosťou prijať sviatosť zmierenia. O 20:00 vás pozývame na modlitbu Taizé a od 21:00 budeme pokračovať adoráciou až do rannej svätej omše v sobotu. Kostol bude opäť otvorený pre osobnú modlitbu po rannom upratovaní od 10:00 až do svätej omše o 19:25, ktorou 24 hodín pre Pána v našej farnosti ukončíme.