V spolupráci so Základnou školo svätého Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom vás aj tento rok pozývame stráviť 24 hodín s Božím slovom. Tentokrát začneme v predvečer Druhej adventnej nedele 08. decembra. Témou tohtoročného čítania sú prvé slová Svätého Písma: "Na počiatku stvoril Boh nebo a zem" (Gn 1,1). Postupne prečítame Pentateuch, Päť kníh Mojžišových, prvé knihy Biblie. V programe nebudú chýbať ani sväté omše, katechézy, meditácia biblického obrazu. Dvadsaťštyrihodinovku ukončíme nedeľnými vešperami.

Sobota

19:25 svätá omša, katechéza o stvorení, čítanie knihy Genezis,

Nedeľa

00:00 (nedeľa) čítanie z kníh Genezis, Exodus a Levitikus, 07:05, 08:30, 10:00 sväté omše,  11:00 katechéza o knihe Levitikus, čítanie z kníh Levitikus a Numeri, 14:00 Meditácia: "Hviezda vychádza z Jakuba", čítanie z kníh Numeri a Deuteronómium, 19:00 vešpery.