Na prelome novembra a decembra (23.11.-01.12.) budú v našej farnosti ľudové misie. Bude ich viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského (Redemtoristi z Podolínca). Program misií je dostupný v tomto článku.

Dobré víno. Pri plánovaní prípravy na misie sme sa na stretnutí Farskej pastoračnej rady zamýšľali nad rozprávaním o premenení vody na víno v Káne Galilejskej. Víno môže byť symbolom všetkého toho, čo dáva chuť, radosť a iskru životu vo farnosti. A nám záleží na tom, aby bola farnosť miestom, kde chceme s radosťou žiť svoju vieru spolu s ostatnými. No každé víno sa raz minie, a čím lepšie víno, tým skôr. Farské misie sú časom milosti, časom keď Pán premieňa naše snahy. Ako vtedy v Káne, keď premenil obyčajnú vodu na neobyčajné víno.

Naplniť nádoby. Kristus premieňa na víno vodu v nádobách, nie prázdne nádoby. A tak sme sa s pastoračnou radou modlili a uvažovali, čo máme priniesť, čo máme urobiť preto, aby aj skrze misie dostala naša farnosť novú iskru, chuť či radosť toho najlepšieho vína.

Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. (Jn 2,6-7)

Pozývame vás až po okraj naplniť  šesť nádob:

  1. Nádoba pôstu – pôst, obetovaný za misie
  2. Nádoba modlitby – modlitba za misie
  3. Nádoba ohlasovania a pozvaní – pozývanie na misie
  4. Nádoba solidarity – obeta za misie
  5. Nádoba služby – služba pre misie a dobrovoľníctvo, 
  6. Nádoba spoločenstva – spoločenstvá, pripravené prijať obrátených