Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 03.04.2016

uverejnené 2. 4. 2016, 0:42 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 2. 4. 2016, 0:43 ]
Druhá veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

Radostná atmosféra nedele vzkriesenia trvá už týždeň. Aj dnes ešte stojíme v údive pred prázdnym hrobom. Ale zároveň hľadíme ďalej: Čo sa stalo s Cirkvou, ako sa radostná správa rozšírila, ako môžu uveriť tí, ktorí Vzkrieseného nikdy fyzicky nestretnú?

Čítania a žalm

V prvej kresťanskej komunite sa toho udialo veľa: dejú sa zázraky, apoštoli sú vyšetrovaní veľradou, počet kresťanov radikálne rastie, no objavujú sa aj ľudia s pokrivenými motívmi ako Ananiáš a Zafira. Prvé čítanie v krátkosti toto všetko akoby zhrnie. A potom príde ďalší nepopierateľný zázrak, ďalšie väznenie, ďalšie ohlasovanie. Evanjelium sa nedá zastaviť.
„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ Tento „žalm vzkriesenia“ opakujeme celú Veľkú noc. Pozýva nás pripojiť sa k vďake za vykúpenie.
V Apokalypse, z ktorej je dnešné druhé čítanie, Ján, používajúc množstvo obrazov a prirovnaní vysvetľuje skutočnosť Božieho víťazstva a ľudského zápasu o spásu. Hneď po úvodnom pozdrave hovorí o motíve pre spísanie knihy: dostal poslanie od Krista.

Evanjelium

Kristus vstal zmŕtvych, udalosti naberajú rýchly spád. A Tomášov príbeh z dnešného evanjelia pomáha uveriť aj nám, ktorí sme neboli priamo pri tom.

Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.