Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 13.03.2016

uverejnené 12. 3. 2016, 9:50 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 3. 2016, 9:50 ]
Pôst 05 NE C*

Úvod liturgie

Pôstna doba vrcholí a naša príprava na Veľkú noc vstupuje do poslednej fázy. Posolstvo dnešných textov písma nesie tri základné témy: Boh vyvedie svoj ľud z akéhokoľvek zajatia. Žiadne putá proti nemu nie sú pevné (Prvé čítanie). Ale tu ide o viac, nielen záchranu, ale o plné vydanie svojho života Bohu (Druhé čítanie). Základnú skutočnosť, ktorú však potrebujeme zakúsiť, je Božie odpustenie (Evanjelium).

Čítania a žalm

Kniha proroka Izaiáša je zložená zrejme z viacerých častí, ktoré vznikli v rôznej historickej situácii. Náš text patrí do obdobia Babylonského zajatia (586-539 pred Kr.), kedy ľud zlomený zajatím a vzdialenosťou domova prestal dúfať, že sa vráti. Ale Boh pripomína udalosti prejdenia Červeného mora, kedy je vyvedený z Egypta. Rovnako bude konať aj dnes.

Žalm je priamou reakciou na prvé čítanie. Tiež spomína na udalosti babylonského zajatia, ale aj tu zaznieva životná skúsenosť s Bohom.

Svätý Pavol na mnohých miestach svojej misie naráža na hlásateľov evanjelia, ktorí ale považujú za nutné plniť príkazy Zákona, predovšetkým obriezku. Pavol sa v (3 kapitole listu Filipanom) rozhorlil proti týmto kazateľom do takej miery, že sám ukazuje na seba, ako márne je spoliehať na Zákon a čo je skutočne zásadné pre kresťana.

Evanjelium

Mnohé najstaršie rukopisy túto perikopu neobsahujú. Máme teda pred očami určitú vsuvku. Nič však nestráca na sile výpovede. Pozoruhodné je, že Ježiš ženu na rozdiel od zákonníkov nesúdi, ale vedie ju k plnému obráteniu.  
Komentáre prevzaté z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.
Comments