Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre, 14.02.2016

uverejnené 13. 2. 2016, 6:29 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 13. 2. 2016, 6:43 ]
Pôst 01 NE C*

Úvod liturgie

Vstúpili sme do Pôstneho obdobia. Ide o vzácny čas, v ktorom sa vraciame ku koreňom našej viery. Prvé čítanie uvádza prastaré vyznanie viery Izraela, žalm sa tento krát vzťahuje k evanjeliu, ktoré pripomína nie len Kristov zápas, ale tiež situáciu osvedčenie viery, ktorá v nejakej podobe stretne každého človeka. Druhé čítanie otvára otázku viery ako základné podmienky pre spásu.

Čítania

Kniha Deuteronómium (piata kniha Mojžišová) vznikla asi v 8. storočí pred Kr. a novo interpretuje skupinu zákonov Tóry. Neskôr (okolo r. 630) bola táto kniha dôvodom veľkej náboženskej reformy v Judsku. Náš text predstavuje tzv. denné credo - vyznanie viery na základe toho, čo otcovia s Bohom zažili. Toto vyznanie je kľúčom k obradu obetovania prvotín. Klaňanie Bohu je potom spojnicou s evanjeliom.

Dnešný žalm je dôležitým odkazom na dnešné evanjelium, kde sa bude hovoriť o ochrane anjelov. Je ale tiež uistením o Božej ochrane pre všetkých, ktorí sa k Bohu utiekajú.

Druhé čítanie z Listu Rimanom systematicky rieši otázku, či sme ospravodlivení skutkami podľa Zákona (prax Izraelitov), alebo na základe viery v Ježišovo vykúpenie (kapitoly 1-8). Kapitoly 9-11 sa vracajú k úlohe Izraela. Náš text formou výzvy opakuje základné presvedčenie, ako dôjsť k ospravodliveniu pred Bohom.

Evanjelium

Po správe o narodení a krste v Jordáne je Ježiš podrobený skúške vernosti Bohu. Diabol testuje, nakoľko Ježiš zneužije svoje postavenie Syna Božieho, nakoľko je ovládaný žiadostivosťou a mocichtivosťou. Pre predstavu je dobré si uvedomiť, že púšť sa tiahne niekoľko kilometrov od Jeruzalema k údoliu Jordánu, kde končí zrázom. Chrám bol v tej dobre fascinujúcou stavbou, vypínal sa nad údolím potoka Cedron, odkiaľ sa týčili vysoké podperné múry.


Komentáre prevzaté z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.
Comments