Články‎ > ‎

Adopcia seminaristu, I. ročník

uverejnené 27. 12. 2018, 11:48 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 1. 2020, 1:18 ]

Každý kňaz je požehnaním. Pomáhajú ľuďom vo viere, ktorá je súčasťou ich života. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú jednotlivcom, alebo spoločenstvám možnosť adoptovať si seminaristu v africkej krajine Benin. Adopcia spočíva v modlitbe za bohoslovca a finančnej podpore. A keďže sa už dlho u nás nové kňazské povolanie neobjavilo a súčasnosti žiadneho semininaristu nemáme, naša Farská charita sa rozhodla pomôcť a podporiť chudobného bohoslovca z Afriky, aby sa mohol stať sa sa kňazom.

Adoptovali sme si dvadsaťšesť ročného Constanta Prudenca Hossou. Je študentom prvého ročníka teológie kňazského seminára v Benine. Naša finančná podpora 600€/ročne pokrýva asi polovicu nákladov na jeho štúdium. Teologické štúdium potrvá štyri roky.

Viac sa o našom bohoslovcovi môžete dočítať z listu, ktorý nám poslal prostredníctvom Pápežských misijných diel. Obratom mu posielame náš list, v slovenčine si ho môžete prečítať v závere tohto príspevku.

Kňazi sú nositeľmi nádeje. Týmto vás všetkých prosíme o modlitby za nášho bohoslovca. Kňaz je vybratý Bohom a je Jeho darom pre nás všetkých. Tešme sa spoločne z tohto Božieho plánu. Ak sa rozhodnete podporiť Constanta aj finančne, môžete tak urobiť prostredníctvom Farskej charity odovzdaním príspevku vedúcej (M. Koperová), alebo našim kňazom.

Text: Janka Oravcovákoordinátorka projektu pre Skalité.


List od Constanta Prudenca


Náš list pre Constanta Prudenca

Milý Constant Prudence,

posielame ti pozdrav z Farnosti Skalité. Tešíme sa, že si počúval svoje srdce a rozhodol si sa pre kňazské povolanie.

Krátko ti opíšeme našu farnosť a aktivity v nej. Skalité je krásna obec, ktorá leží na severe Slovenska.  Má 5214 obyvateľov z toho je 4927 rímskokatolíkov. Farnosť bola zriadená v roku 1749.

V strede obce sa nachádza kostol, zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi a okolo neho sú kaplnky cesty Sedembolestnej Panny Márie - Kalvária. V obci nachádza aj kaplnka Povýšenia svätého kríža. V Skalitom máme aj cirkevnú Základnú školu svätého Andreja Svorada a Benedikta.

Pôsobia u nás dvaja kňazi, administrátor a kaplán, ktorí nás nenechajú len tak posedávať a zapájajú nás do všelijakých duchovných aktivít, ktoré zbližujú ľudí vo farnosti a posúvajú nás vpred vo viere. Organizujeme rôzne duchovné kurzy a obnovy pre manželov, rodiny, pre mladých ľudí, pre učiteľov a žiakov. Vo farnosti funguje charita, ružencové bratstvo, modlitby matiek a taktiež chodíme na púte, zájazdy a rôzne výlety. Pripravujeme letné tábory pre deti, jasličkovú pobožnosť a taktiež sa každoročne zapájame do Dobrej noviny.

Chvála nebeskému Otcovi, že v tebe zachoval detskú túžbu a že si ťa volá do služby.  Modlíme sa za teba, za tvoje zdravie, vytrvalosť a za duchovné naplnenie tvojho povolania.

S pozdravom Farská charita a farníci zo Skalitého.