Adopcia seminaristu

Srdečne Vás pozdravujeme, milí členovia farského spoločenstva. Ako sme Vás už informovali, naša charita vrámci projektu Pápežských misijných diel pred rokom adoptovala seminaristu z afrického Beninu.

Constant Prudence Hossou, tak sa volá náš adoptívny seminarista, nastúpil po prázdninách do druhého ročníka a pokračuje v štúdiu teológie. V decembri sme poslali príspevok na jeho štúdium vo výške 600€ z prostriedkov Farskej charity. 

Constant by mal študovať ešte dva roky. Veľmi sa z neho tešíme a prosíme vás o modlitbou za pokoj, silu, vytrvalosť a naplnenie Duchom Svätým pre Constanta.


Text: J. Oravcovákoordinátorka projektu pre Skalité.