Ježišove Srdce je plné lásky, ktorú nám prejavuje bez prestania, deň čo deň. Je neustále s nami, pomáha nám byť dobrými, dokonca nám dáva seba samého v Eucharistii. Vieš Ježišovi túto lásku opätovať?

Najkrajší prejav našej lásky k Ježišovi je, ak mu dáme svoje - čisté srdce. Zvlášť, ak sú v ňom nazbierané "body" za dobré skutky. Nie každý má však čisté srdce. Vo svojom okolí sa stretávame s ľuďmi, ktorí si robia z Ježiša posmech a urážajú ho konaním hriešnych skutkov. No, priznajme si - ani mne, ani tebe sa nie vždy darí udržať svoje srdce čisté. Hoci je Ježiš mocný Boh, ktorý môže všetko, toto ho bolí, pretože každým hriešnym skutkom zraňujeme jeho Srdce!

Mesiac jún je venovaný úcte k Ježišovmu Srdcu. Prijmi preto túto našu júnovú výzvu a buď odvážny / odvážna v konaní dobrých skutkov. Počas celého mesiaca budeme zbierať dobré skutky a klásť ich do Ježišovho Srdca ako prejav našej úcty, lásky a vďaky za jeho velikánsku lásku. Dobrými skutkami prikryjeme rany na jeho Srdci.

Súbor s návodom a obrázkami si môžete stiahnuť tu.