V sobotu 7. marca začínajú Katechézy nad Evanjeliom podľa Marka pre našich birmovancov. Prvá skupina sa stretne o 09:00 a druhá o 10:30 vo fare. Každý birmovanec si prinesie evanjelium, ktoré dostal pri svätej omši 16. februára.

Termíny a témy stretnutí:
  • 07.03. - Ježiš uzdravuje, CZŠ
  • 21.03. - Ježiš učí v podobenstvách, 13:00, kostol
  • 04.04. - Ježiš putuje, fara
  • 18.04. - Ježiš nasycuje, fara
  • 02.05. - Ježiš povoláva, fara