Nedeľa s farskou rodinou

V nedeľu 15. decembra sme pri svätých omšiach prijali 51 mladých z našej farnosti medzi birmovancov. V nasledujúcich mesiacoch sa budú pripravovať na prijatie sviatosti birmovania.

Prvú etapu ich prípravy sme nazvali Nedeľa s farskou rodinou. Pri prijímacích pohovoroch sme zistili, že niektorí z nich nie sú zvyknutí sláviť svätú omšu každú nedeľu a ešte si nenašli medzi nami svoje miesto. Aby sme im pomohli vybudovať si zvyk spolu s ostatnými kresťanmi sláviť nedeľu, pripravili sme pre nich 12 pracovných listov s úlohami, ktoré ich postupne prevedú nedeľnou liturgiou. Rodičia väčšiny z nich sa na spoločnom stretnutí v novembri zaviazali, že prídu každú nedeľu na svätú omšu spolu s nimi a pomôžu im aj s vypracovaním úloh. Niektorým rodičom pracovné povinnosti nedovoľujú prijať takýto záväzok. Ich deti sme zverili do starostlivosti animátorov, ktorí s nimi strávia svätú omšu každú nedeľu.

Ako to bude prebiehať v praxi?

  1. Birmovanec príde so svojou rodinou alebo s animátorom na svätú omšu. Informácie o tom, s kým a na ktorú omšu, sú uvedené v tabuľke pod textom.
  2. V prednej časti kostola, vľavo pri kazateľnici, je skrinka s priehradkami. Každý birmovanec má svoj priečinok označený menom. Najneskôr 5 minút pred začiatkom svätej omše si birmovanec sám zo svojho priečinku zoberie svoj pracovný list a odíde na svoje miesto buď s rodičmi alebo s animátorom.
  3. Budeme radi, ak si birmovanci nájdu miesto medzi nami v prednej časti kostola. Chórus či nebodaj priestor vonku nie je vhodným miestom.
  4. Birmovanci si s rodičmi alebo animátormi prejdú všetky úlohy. Pracovný list má dve časti, prvú si birmovanec odloží (určite mu pomôže pri vedomostnej skúške), druhú vyplnenú a podpísanú odovzdá nasledujúcu nedeľu (vloží ju do svojho priečinka). Animátori vždy úlohy skontrolujú a obodujú. Hodnotenie bude dostupné na farskej stránke.
  5. Ak birmovanec z vážnych dôvodov nemôže prísť na svätú omšu alebo je na svätej omši mimo farnosti, pracovný list si môže stiahnuť z tejto stránky (klik na tému), splní úlohy a prinesie ich osobne ďalšiu nedeľu. Tak môže získať aspoň polovicu z určených bodov. Našou prioritou však je, aby si birmovanci našli stabilné miesto v našom kostole.