V nedeľu 16. februára 2020 postúpia naši birmovanci do ďalšej etapy prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Pri svätých omšiach im odovzdáme Evanjelium podľa Marka. Budú ho používať v ďalšej príprave. Ale hlavne veríme, že ho budú každý deň čítať, a tak sa učiť od Ježiša - svojho Učiteľa.

Evanjelium im odovzdáme pri nedeľných svätých omšiach. Stretneme sa pri sakristii 10 minút pred svätou omšou.