V novembri skončil kurz Objav Krista, určený pre mladých z našej farnosti, ktorí majú záujem o prípravu na prijatie sviatosti birmovania. S potešením vám oznamujeme, že väčšina z nich úspešne prešla prijímacím pohovorom v sobotu 7. decembra a splnili podmienky, aby sme ich mohli prijať do prípravného kurzu.

V nedeľu 15. decembra ich pri svätých omšiach slávnostne prijmeme medzi birmovancov.

Pretože je ich veľa, rozdelili sme ich do troch skupín, na každú omšu jedna skupina. Rozpis je uvedený v tabuľke vedľa. POKYNY pre birmovancov sú v tomto súbore.