Záujemcov o prípravu na birmovku, ktorí prešli kurzom Objav Krista, pozývame na prijímací pohovor v sobotu 07.12.2018 od 09:00, poradie podľa rozpisu v tabuľke. Na pohovor prídu záujemci osobne.

Na pohovor treba priniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku

Súčasťou pohovoru je skúška z povinných vedomostí (základné modlitby, desatoro a pod., podklady sú dostupné v tomto súbore). Jej zloženie je podmienkou prijatia do kurzu. Pohovor bude vo fare.