Katechéza a pracovný list pre birmovancov: Ježiš učí v podobenstvách

Milí birmovanci, aj keď sa stále nemôžeme stretnúť osobne, pracujeme vás. Pripravili vám katechézu a pracovný list k ďalšej téme. Najprv si pozrite (video) alebo prečítajte (text pod videom) katechézu, ktorú pre vás pripravila Lucia. Potom urobte úlohy v pracovnom liste v spodnej časti článku. Budete potrebovať Sväté písmo. Kto doma nemá, môže si poslúžiť online verziou na https://dkc.kbs.sk/?in=Mk. Pracovné listy kontrolujeme a hodnotíme, tak si dajte záležať. Pracovné listy prijímame do soboty večera.

Video YouTube


Aby sme niekoho dobre poznali musíme si všímať, čo robí. Čo robil Ježiš? Okrem toho, že uzdravoval, veľkú časť Svojej náuky sprostredkoval ľuďom prostredníctvom obrazných rozprávaní. Tie tvoria podstatnú časť Jeho ohlasovania.
Podobenstvo je rozvinuté prirovnanie (príbeh), ktoré má mravoučnú pointu. Je udalosť, ktorá je najčastejšie zo života človeka. Ježiš pomocou nich vysvetľuje nadprirodzené pravdy. Vyzýva poslucháča, aby sa nad nim zamyslel a porovnal s ním svoj život. (napr. Vysvetľovať ti niečo je, ako hádať hrach na stenu. Je múdry.)

Podobenstvá sú totiž jediným primeraným nástrojom reči o Bohu. Boh sa nám priblížil tým, že nám v Ježišovi ľudskou rečou zjavuje seba samého a svoje kráľovstvo, prostredníctvom toho, keď nám rozpráva podobenstvá. Keď Ježiš hovorí v týchto obrazoch, znamená to, že hovorí o skutočnostiach, ktoré sú nám dobre známe a cez tieto obrazy nás učí o tých Božích skutočnostiach, ktoré nepoznáme. Chcel, aby Jeho okolie nadobudlo určitý postoj k Božiemu kráľovstvu. 
Učí nás rovnako aj dnes. Práve preto sme teraz aj my pozvaní nielen hľadieť, ale aj vidieť; nielen počúvať, ale aj chápať, teda obrátiť sa a otvoriť sa Božiemu slovu.

Podobenstvo o rozsievačovi (Mk 4, 3-9)

Toto podobenstvo sa nachádza v úvode 4 kapitole, ktorú môžeme nazvať aj kapitolou podobenstiev. Hneď v úvode použil Ježiš dôležitú výzvu, ktorá má zásadný význam – POČÚVAJTE! (Mk4,3) Vyžaduje, aby poslucháči pozorne vnímali jeho slová, lebo im sprostredkúva Božie posolstvo, ktoré dovtedy ešte nepočuli. Už v Starom zákone sa často opakovala výzva: ,,Počúvaj, Izrael.“ Týmito slovami sa začína  napr. aj každodenná židovská modlitba (Dt 6,4-9). My tu na zemi môžeme vnímať Boha hlavne cez počúvanie. Pretože Boha nikto nikdy nevidel, ale, aby sme ho spoznali musíme počúvať Ježiša, cez ktorého vnímame Božiu prítomnosť medzi nami. 

Pokiaľ pozorne čítame slová podobenstva, uvedomíme si, že je rozsahovo pomerne krátke. Sú v ňom zachytené v podstate akoby štyri samostatné príbehy. Spoločne sú ale medzi sebou spojené podobným spôsobom zostavenia a hlavne osobou rozsievača (Mk 4,3). Po prečítaní môžeme vytvoriť osnova prvých troch príbehov: 
  • 1. Oznámenie miesta, kde dopadlo zrno.
  • 2. Ohlásenie negatívneho pôsobenia a spôsob ako bolo semienko zničené.
Miesto, kde semienko spadlo:
1. na kraj cesty (Mk 4,4); 
2. na skalnatú pôdu (Mk 4,5); 
3. do tŕnia (Mk 4,7).
Negatívne pôsobenie a zničenie semienka:
1. sú to vtáci (Mk 4,4)
2. slnko (Mk 4,6); 
3. tŕnie (Mk 4,7).
Na poukázanie negatívneho výsledku je použité stupňovanie. Zvyšuje sa tým dramatickosť celej situácie. V prvom prípade nemali semienka v podstate žiadnu šancu vyklíčiť. V druhom prípade síce vyklíčili, ale vzápätí sú zničené.
V treťom prípade vyklíčia a rastú, ale nemajú dostatok sily, aby priniesli očakávanú úrodu.
Mohli by sme očakávať, že po neúspešnom pôsobení na semeno to bude aj ďalej tak pokračovať, ale nastáva úplný opak. V štvrtom príbehu sa hneď v úvode dozvedáme, že zrnká padli na pôdu, ktorá je „dobrá“ (MK4,8).  A vzápätí sme oboznámení aj s  výsledkom, ktorý je úspešný a opäť stupňovaný. Uvádza sa postupne 30-násobná, 60-násobná a 100-násobná úroda. Ježiš týmto svojím podobenstvo zobrazuje poriadok všetkého stvorenia. V tomto poriadku je zahrnutá aj možnosť, že nie všetky semená prinesú úrodu. Tento poriadok sa, ale prejavuje ako Boží a dobrý, lebo súčasne zobrazuje aj možnosť mnohonásobnej úrody.  

Ako to je s nami ako učeníkmi dnes?  

Aj my sme často vystavovaní rôznym skúsenostiam a situáciám. Práve preto nám Ježiš podal tento obraz, aby sme nestratili odvahu, keď medzi tými, ktorým zvestujeme slová evanjelia, budú možno takí, ktorí ho stratia. Jasne pripravuje každého z nás na situácie, ktoré môžu sprevádzať, naše snaženie, tak, ako to bolo so snažením rozsievača (Mk 4,14-20). Opäť sa dostávame k opisom miest,  na ktoré slová padajú, ale už s konkrétnym vyobrazením výsledku, ktorý nastáva:
1. Kraj cesty – tí, ktorí počúvajú, ale satan im ho berie (Mk 4,15);
2. Skalnatá pôda – sú tí horliví, ale v čase súženia odpadnú (Mk 4,16-17);
3. Tŕnie – tí, ktorí síce počúvajú, ale svetské starosti a žiadosti slovo nechávajú bez úžitku(Mk 4,18-19);
4. Úrodná pôda – tí, ktorí slovo prijímajú a prináša mnohonásobnú úrodu.
Každý z nás si určite kladie otázku či sa oplatí hovoriť o Božom slove vo svete a v spoločnosti, ktorá je tak skazená. Či má zmysel katechizovať osoby, ktoré nepočúvajú, myslia iba na peniaze, zábavu, na to, čo je pominuteľné.  Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že sila slova nezávisí na prvom mieste od našej činnosti, prostriedkov a aktivity, ale od Boha, ktorý svoju silu zjavuje. Treba najdôležitejšie je veriť v pokornú moc Božieho slova a je potrebné nechať Boha konať v našich životoch. 

BIRM Pracovný list: Ježiš učí v podobenstvách