V sobotu 30.09.2017 bude v Bratislave blahorečený saleziánsky kňaz a mučeník za duchovné povolania, Don Titus Zeman. Všetci, ktorí chcú byť pri tom, sa môžu prihlásiť v sakristii. Pôjdeme spoločne autobusom.
Cena za dopravu je 15€. Akciová cena pre birmovancova animátorov je 1€.

Pre nízky záujem (len 9 účastníkov) spoločné putovanie z farnosti ZRUŠENÉ.