Ďakujeme: Objav Krista 2019

V tomto roku prebehli v našej farnosti tri kurzy Objav Krista. Dva z nich (jarný a jesenný) boli určené pre dospelých a prešlo nimi takmer 50 účastníkov. Tretí kurz, ktorý skončil len pred pár dňami, sme pripravili pre záujemcov o prípravu na birmovku a zúčastnilo sa ho 55 tínedžerov z našej farnosti. 

Ďakujeme našim dobrovoľníkom, ktorí sa celí vložili do ich prípravy. Tento rok kurzy viedli V. Šmatlavová a L. Lašová (dospelí) a L. Krčmáreková (tínedžeri). Prenášali lektori A. Mičieta, L. Lašová, B. Bzdilíková, V. Šmatlavová, J. Vojtáš, K. Konečná, Z. Takáčová, M. Majchrák, L. Krčmáreková, A. Čanecká a J. Možiešik. O diskusiu v skupinkách sa starali D. Maslíková, S. Klušáková, J. Oravcová. Technickú stránku kurzu mali na starosti M. Filová, D. Hrabošová, P. Časnocha, S. Štetiar, A. Koryčár, M. Majchrák, M. Brázda... O Hudbu a spev sa postarali L. Sobčáková, L. Lašová, M. Stenchlák, G. Ivanová, V. a J. Krčmárikovci, F. Kulla a kopa ďalších. A kurz by nebol kurzom bez modlitbovej podpory Ľ. Petrákovej, S. Strakovej, M. Krčmárikovej, E. Majchrákovej, A. Gocálovej, manželov Majchrákovcov, Tatarkovcov, Takáčovcov a Šmatlavovcov.

Fotka Jozefa Možiešika.

Fotka Jozefa Možiešika.