Valentín inak – aktivita projektu Národný týždeň manželstva 2020 

...láska k druhému...

V dnešnom svete je ťažké milovať. Dennodenne sme nabádaní k tomu, aby sme uspokojili najprv svoje ja, svoje potreby, svoje túžby, boli ohodnotení, ocenení a odmenení za to, čo ponúkame, dávame, robíme, vieme... Tieto očakávania nám zapĺňajú srdce i mysle až do času, kým nepochopíme, že: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20,35).

Aj s touto myšlienkou sme vstupovali do diela, ktoré sme nazvali Valentín inak – svätá omša a adorácia s manželskými pármi, za manželstvá, rodiny a vzťahy. Krásne je, že sme sa vedeli spojiť aj ako farská rodina. A mnohí prispeli tým, čo im bolo dané.

Jedni vyrábali papierové srdiečka, ktoré boli prinesené ako obetný dar a rozdané prítomným. Obsahovali slovo, malé posolstvo pre každého, ktoré má napovedať človeku, v čom sa má obnovovať, rásť, na čom by mohol popracovať. Ďalší sa aktívne zapojili do modlitby posvätného ruženca, liturgie svätej omše a adorácie slovom, spevom alebo hudbou. Tešíme sa, že mnohí prišli a využili aj tento čas na modlitbu za seba, svojich manželov, manželky, svoje rodiny a vzťahy.

A ešte voľne parafrázovaná myšlienka z homílie p. kaplána Alojza Mičietu. (Ježiš) vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť (Mk 7,24). Keď máš Ježiša v srdci, dome, už ho nedokážeš utajiť. Netajme ho... 😊

Veľká vďaka patrí lektorom, hudobníkom, spevákom, miništrantom, pánovi kostolníkovi  a všetkým zúčastneným. Špeciálne poďakovanie patrí Janke Oravcovej a Zuzke Takáčovej za veľkú pomoc pri organizovaní a nášmu novému pánovi organistovi Petrovi Tomicovi za hudobný sprievod. Hralo mu to excelentne.

Mgr. Marta Vojčiňáková


Program 
    • modlitba posvätného ruženca a korunka Božieho milosrdenstva 
    • ďakovná svätá omša o 17,20 hod.
    • adorácia

Nezabudni pozvať svojho manžela alebo svoju manželku nielen na duchovný program, ale aj na romantickú večeru a prežite VEČER PRÍBEHOV.