Články‎ > ‎

Farská pastoračná rada, 2016

uverejnené 23. 7. 2016, 6:11 používateľom RKC Farnosť Skalité   [ aktualizované 17. 9. 2016, 12:44 používateľom Jozef Možiešik ]

Po vypočutí mienky Božieho ľudu Farnosti Skalité a po starostlivom zvážení, využívam svoju právomoc a v zmysle kánona 536 CIC zriaďujem

FARSKÚ PASTORAČNÚ RADU

s platnosťou od 24.07.2016 na obdobie troch rokov, pri zachovaní ustanovení článkov 4.1-4.4 Štatútov Farskej pastoračnej rady vo farnostiach Žilinskej diecézy. Novozriadená Farská pastoračná rada má 14 členov:

 • Ivanová Gabriela
 • Franek Jozef
 • Klobučník Miroslav, kaplán, na základe úradu
 • Koperová Milada
 • Martiniak Jozef
 • Možiešik Jozef, administrátor, na základe úradu
 • Šmatlavová Veronika

 • Špilová Edita
 • Takáč Michal
 • Takáčová Zuzana
 • Truchlík Ľubomír
 • Vojčiniaková Janka
 • Vojtáš Juraj
 • Vojtášová Mária