Na prelome novembra a decembra (23.11.-03.12.) budú v našej farnosti ľudové misie. Bude ich viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského (Redemtoristi z Podolínca). Prosíme o modlitbovú podporu.