Naša dvorná fotografka urobila asi milión skvelých fotiek, všetky si môžete pozrieť v jej galérii na FB. Tu aspoň náhľad.


"Sme iba kvapky, no spolu tvoríme farnosť, rieku živej vody, ktorá pramení v Kristovi."

Tieto slová sme vybrali ako motto pre tohtoročný Farský deň. Mysleli sme pri tom na Ježišov rozhovor so Samaritánkou, v ktorom hovorí o Duchu Svätom ako o živej vode. A na Ezechielovo videnie rieky, ktorá pramení v chráme a prináša život a uzdravenie všade, kam sa dostane. Sami sme bezvýznamní ako kvapky v mori. Ale spolu sme farnosť, súčasť rieky života.

Aj preto sme pre Farský deň zvolili nedeľu 9. júna, deň Zoslania Ducha Svätého. Je to Boží Duch, kto z nás tvorí Cirkev a farnosť. Preto aj náš program začne farskou svätou omšou o 10:00

Potom pokračujeme spoločným jedlom, zábavou a súťažami na námestí. Okrem atrakcií, na ktoré ste zvyknutí z minulých ročníkov, pribudnú poníky, psovodi, i divadlo Králiky z klobúka.

A potom bodka za Farským dňom, diskusia s blogerom a redaktorom Rádia Lumen Mgr. Ondrejom Rosíkom o 14:30 v kostole. Téma: Zdravotné postihnutie: tragédia alebo výzva? Ako nám pomáha Duch Svätý.

Zdá sa vám, že do 9. júna je ešte ďaleko? Zatiaľ sa môžete potešiť spomienkou na predchádzajúce ročníky: