Ponúkame vám nové číslo Farského časopisu. Témou tohto čísla je Pôstne obdobie a Veľká noc, nechýbajú správy z udalostí v našej farnosti a pozvánky na pripravované podujatia. V tlačenej podobe si môžete časopis zobrať v kostole. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho vzniku.

Viac o projekte si môžete prečítať v tomto článku.

Farský časopis