Farský relikviár

Slovo relikvia pochádza z latinského reliquiae, čo znamená "pozostatky" alebo "niečo zanechané". Relikvie sa delia na tri stupne. Závisia od ich súvislostí so svätcom. Do prvého stupňa sa radia relikvie z kostí a krvi svätcov, do druhej kategórie patria súčasti ich odevu a tretiu tvoria veci, ktorých sa dotýkali. Relikvie sú umiestňované do malých puzdier. Ich pravosť potvrdzuje dokumentom postulátor. Na zadnej strane sú zapečatené. V prípade, že postulátor už nežije a niekto by chcel relikviu sfalšovať, pravosť sa dá skontrolovať pomocou pečate.

V našom kostole Narodenia sv. Jána Krstiteľa uchovávame viacero relikvií všetkých troch kategórií. Relikvie si možno uctiť vo Farskom relikviári a verejne aj v príslušný deň liturgickej spomienky.

Svätá Cera Írska

Svätý Severín

 • * 410 † 482 
 • Lit. slávenie: 8.1.
 • Životopis: Sv. Severin

Ctihodná Mária Elekta

Svätá Dorota

 • † 1663
 • Lit. slávenie: 06.02. 
 • Životopis: Sv. Dorota

Svätý Mansuet

Svätá Lujza de Marillac

 • * 12.08.1591 † 15. 03.1660 
 • Lit. slávenie: 15.03. 
 • Životopis: Sv. Lujza

Svätý Ján Sarkander

Svätý František Caracciolo

Svätý Prosper Aquitanský

 • † 463
 • Lit. slávenie: 25.06. 
 • Životopis: Sv. Prosper

Svätý Anton Mária Zaccaria

 • * 1502 † 05. 07.1539 
 • Lit. slávenie: 07.07. 
 • Životopis: Sv. Anton Zaccaria
 • Relikvia per contactum: textília, ktorá sa dotkla kostí sv. Antona.

Svätý Alfonz Mária de’ Liguori

Svätí Košickí mučeníci

Svätý Peter Claver

Svätý Pacifik

 • * 01.03.1653 † 24.09.1721 
 • Lit. slávenie: 24.09. 
 • Životopis: Sv. Pacifik

Svätý Kozma

 • † 282/283 
 • Lit. slávenie: 26.09. 
 • Životopis: Sv. Kozma

Svätý Vincent de Paul

Svätá Kandida

 • † 300 (?) 
 • Lit. slávenie: 03.10. 
 • Životopis: Sv. Kandida

Svätý Ján Pavol II.

 • * 18.05.1920 † 02.04.2005 
 • Lit. slávenie: 22.10. 
 • Životopis: Sv. Ján Pavol II.
 • Relikvia per contactum: textília, ktorá sa dotkla tela sv. Jána Pavla II.

Svätý Martin de Porres