Správa o činnosti Farskej charity Skalité za rok 2018

Vedúca: Milada Koperová
Zástupkyňa: Janka Vojčiniaková
Pokladníčka: Anna Tomašcová
Počet dobrovoľníkov: 8

Cieľové skupiny, ktorým sa venujeme vo farnosti:
    • viacdetné rodiny;
    • mladé rodiny s deťmi, ktoré stratili jedného z rodičov;
    • starí a chorí ľudia;
    • rodiny trpiace závislosťou (alkohol, automaty, drogy);
    • rodiny s ťažko postihnutými deťmi alebo rodičmi.

Okienko do farskej charity v Skalitom v roku 2018

JANUÁR
    • Nákup potravinových balíčkov, plienok a obväzového materiálu z financií z adventných trhov v roku 2017.
    • Začali sme reťaz modlitieb dobrovoľníkov FCH, každý týždeň vo štvrtok, začíname sv. omšou a potom nasleduje modlitba pred Sviatostným Ježišom.

FEBRUÁR
    • Plienková pomoc s DM .
    • Nákup plienok pre rodinu, ktorá prišla o jedného z rodičov.

MAREC
    • Spolupráca s vdp. Maslákom a následné ubytovanie jednej farníčky v resocializačnom zariadení vo Vrícku.
    • Druhý ročník pôstnej polievky (fakt bola chutná, rozdali sme cca 450 porcií).

APRÍL
    • Potravinové balíčky z milodarov farníkov, ktoré priniesli na Zelený Štvrtok.
JÚN
    • Farský deň – naše dobrovoľníčky uvarili 100 litrov kapustnice, ponúkali v stánku charity kávu, granko, koláče...
    • Duchovná obnova charity v Žiline

JÚL
    • Spolufinancovanie farského minitábora, ktorý sa konal v Javorzynke, PL – charita plne hradila náklady na tábor detí, ktoré majú menej šťastia v živote ako tí ostatní.
    • Stretnutie s komunitou CENACOLO.
    • Návšteva kúpaliska Turčianske Teplice s deťmi zo sociálne slabších rodín.

OKTÓBER
    • Potravinové balíčky.
    • Príprava na adventné trhy.

NOVEMBER
    • Príprava na adventné trhy.

DECEMBER
    • Účasť FCH na stretnutí charít s otcom biskupom Tomášom v Žiline.
    • Účasť na adventných trhoch.
    • Potravinové balíčky, hygienické potreby pre rodiny pred Vianocami.
    • Nákup plienok pre rodiny s malými deťmi.
    • Adopcia seminaristu v Afrike.
    • Predstavenie FCH v TV LUX v relácií „Týždeň s ...“

Čo nás čaká v roku 2019?

S Božou pomocou chceme i naďalej prinášať Svetlo Ježiša do rodín, kde nás On sám pošle, aby sme im ukázali, že Pán ich má rád a záleží mu na každom človeku.
M. Koperová