Ďakujeme naši skvelým koledníkom, animátorom, dobrovoľníkom i rodinám, ktoré koledníkov prijali, za tohtoročnú Dobrú novinu.
A Dominike Petrákovej vďaka za skvelé fotky. Všetky nájdete v jej FB albume :-)