Triedna obnova tretiakov: Dom uprostred záhrady

Naši tretiaci dôverne poznajú podobenstvo o márnotratnom synovi a jeho milujúcom otcovi. Dvetisíc rokov staré rozprávanie znova ožíva v príbehu chlapca Adama. Spolu s ním spoznávame cestu zmierenia, čím sa pripravujeme na prijatie sviatosti pokánia.