Naša Farská charita vám srdečne ďakuje za vašu návštevu a podporu charitného stánku na adventných trhoch. Aj tu mnohí z vás prejavili veľkú štedrosť, vďaka obetavej práci našich dobrovoľníkov, darom viac než dvadsiatich darcov a vašej podpore farská charita získala na svoji činnosť takmer 1200€. Aj vďaka ním môže charita podporovať rôzne sociálne projekty v našej farnosti. Viac fotografií v albume.