Články‎ > ‎

Foto: Farská charita na vianočných trhoch, 2016

uverejnené 3. 12. 2016, 11:01 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 12. 2016, 4:28 ]

Už ste niekedy zažili, že i napriek nepriaznivému počasiu, ste mali pocit, že slnko hreje cez mraky, že sa vás dotýka teplo a láska sŕdc? Takýto úžasný pocit, sme prežívali, my "chariťáci", v sobotu na adventných trhoch v stánku Farskej charity. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás i napriek chladnému počasiu prišli nás povzbudiť svojim úsmevom či milým slovom a prispeli ste do našej charitnej pokladničky. Naše budúce aktivity ste podporili sumou 523€. Chceme ich použiť aj na balíčky pre chudobnejších z našej farnosti.

Možno niektorí z vás ani netušíte, čo taká charita môže vo farnosti robiť. Chceme pomáhať ľuďom okolo nás, ľuďom, ktorí majú menej talentov, menej darov, menej zdravia alebo menšiu možnosť zamestnať sa... A to sa môže stať každému z nás. Chceme byť blízko ľuďom, ktorí zostareli a ostali sami. Alebo len spadli... Nedokážeme robiť zázraky, sme len ľudia ako aj vy. Sme malé spoločenstvo ľudí v našej farnosti, ktorí chcú spájať tých, ktorí dokážu s láskou a nezištne niečo obetovať, s tými, ktorí vidia, že vo svojom trápení nie sú sami...

Ďakujeme všetkým sponzorom za dary, ktorými nám pomohli zrealizovať našu prvú aktivitu vo farnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým našim dobrovoľníkom, ktorí neváhali vymeniť svoj voľný čas za pečenie vianočných oplatkov a medovníkov, či výrobu betlehemov. Chceme tiež poďakovať našim kňazom za požičanie fary (boli chvíle, keď doslova chodili po špičkách, lebo sa nebolo kde pohnúť :-) A nedá mi nepoďakovať Obecnému úradu za prenájom stánku a pomoc pri vybavovaní všetkých administratívnych záležitostí, ktoré boli s touto akciou spojené.

Ešte raz veľké Pán Boh zaplať všetkým ľuďom dobrej vôle.

Milada Koperová


Viac fotografií v albume farskej charity.