Články‎ > ‎

Foto: Hodová slávnosť na Kudlove, 2018

uverejnené 16. 9. 2018, 22:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 17. 9. 2018, 0:16 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Z príležitosti patrocínia Povýšenia svätého kríža sme v nedeľu 16. septembra slávili v kaplnke na Kudlove hodovú svätú omšu. Po svätej omši si mohli veriaci uctiť relikviu Svätého kríža, ktorú nám na slávnosť zapožičala Farnosť Valaská Belá.

V roku 326 sv. Helena našla v Jeruzaleme kríž, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. Jej syn, cisár Konštantín Veľký, dal na tom mieste v roku 335 postaviť veľkolepý chrám. Svätá Helena doň uložila polovicu nájdeného kríža a druhú polovicu poslala svojmu synovi do Carihradu. Cisár si však ponechal iba časť a druhú časť poslal do Ríma, kde ju dal uložiť do novopostaveného chrámu svätého Kríža. Jeruzalemská časť svätého Kríža zostala v meste až do roku 614, keď kráľ Perzie Chosroes II. spustošil Mezopotámiu, časť Sýrie a Palestínu. Kresťanov povraždili alebo zobrali do zajatia. Mnohé poklady Cirkvi pobrali so sebou, medzi nimi aj svätý kríž. Vtedajší rímsky cisár Heraklius (610-641) poslal k Peržanom vyslancov s prosbou o mier. Tí ich však vysmiali a ani nepustili k sebe. Vtedy cisár, povzbudený carihradským patriarchom Sergiom vypovedal vojnu. Rozišiel sa so svojou nezákonitou manželkou, obliekol sa do kajúceho rúcha a postavil sa na čelo oduševneného vojska. Hoci ich bolo oproti pohanom málo, predsa dobyli Arménsko a mesto Gazall, v ktorom mal Chosroes svoj palác. Zrúcal chrám boha Slnka i kráľov palác. Daroval slobodu tisíckam zajatých Peržanov. Postupoval za utekajúcimi pohanskými vojakmi a nakoniec získal aj vzácnu relikviu. Napokon cisár Heraklius spolu s patriarchom Zachariášom v roku 629 slávnostne vstúpili aj s celým sprievodom do Jeruzalema. Kríž uložili na oltár do chrámu, kde býval predtým. Udialo sa to 14. septembra 629. Tento deň sa potom začal sláviť ako sviatok Povýšenia svätého kríža. (Viac na www.zivotopisysvatych.sk.)

Za fotografie ďakujeme pani Janke Ohradkovej. Celý album je dostupný v galérii.