Články‎ > ‎

Foto: Kto dá prístrešie Svätej Rodine?

uverejnené 23. 12. 2015, 11:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 23. 12. 2015, 11:51 ]

Čas adventu sa napĺňa. Mária s Jozefom sú už na ceste do Betlehema, aby sa dali zapísať podľa rozkazu cisára Augusta. Svätá rodina hľadá prístrešie, klope na dvere, prosí o nocľah...

Nielen ona klope a prosí...v tomto čase adventu sa 9 rodín z našej farnosti rozhodlo pomôcť klopať, prosiť a poskytnúť duchovné prístrešie rodine Ježiša, Márie a Jozefa. V tme je vidno svetielká lampášov, počuť spev adventných piesní. Pobožnosť začíname pred dverami nového príbytku spevom piesne: „Kto klope tam...?“ Po prijatí Sv. Rodiny v obraze, ktorý nám pán farár požehnal pred začatím novény, pokračujeme modlitbou radostného ruženca, Loretánskych litánií, osobitnou modlitbou k Panne Márii a spevom mariánskych piesní.

Svetielka našich lampášov sú len predzvesťou veľkej betlehemskej hviezdy, nezostaňme však pri nich. Otvorme Kristovi dvere dokorán, keď zaklope.

Ďakujem všetkým, ktorí sa neváhali zastaviť v tomto uponáhľanom čase a zasvätiť deväť večerov modlitbe deviatnika, duchovne prijať Sv. Rodinu do svojho príbytku, poskytnúť prístrešie na jeden deň.... Ukázať ľuďom okolo nás pravý význam Adventu a Vianoc.

M. Koperová

Comments