Články‎ > ‎

Foto: Nasleduj Krista 2018

uverejnené 4. 12. 2018, 12:40 používateľom Jozef Možiešik

Po kurze Objav Krista sa v našej farnosti v dňoch 15.10.-03.12.2018 uskutočnil aj kurz Nasleduj Krista. Bol určený hlavne pre tých, ktorí absolvovali prvý kurz. Stretnutia prebiehali každý pondelok od 19:00 do 21:00 hodiny. Pre veľký záujem nám priestory fary nestačili tak sme vďačne prijali pohostinnosť ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta. Každé stretnutie začínalo spoločnou a osobnou modlitbou s chválami. Nasledovala prednáška a po krátkej prestávke možnosť diskusie k danej téme.

Postupne sme prešli tieto témy:

  • Každodenná osobná modlitba 
  • Počúvanie Boha vo Svätom písme 
  • Moc sviatostí Vzájomné odpustenie 
  • Život v moci Ducha 
  • Kresťanský život je boj – svet, telo, diabol 
  • Žiť poslanie Cirkvi

Všetky nám postupne predstavili návod, ako môžeme čerpať silu z osobného vzťahu s Ježišom, počúvať Boha vo Svätom písme a nachádzať v ňom pravdu, pristupovať k sviatosti zmierenia a Eucharistie ako zdroju Božej milosti, oslobodiť sa odpustením, prosiť o duchovné dary a víťaziť s Kristom v pokušeniach sveta, tela a diabla. Je to praktický spôsob ako duchovne rásť.

Vzájomné vzťahy, ktoré sme si za ten čas upevnili, zostávajú dôležitou súčasťou života v kresťanskom spoločenstve. Dávajú nám podporu, vedenie, povzbudenie, či láskavé napomenutie, keď ho potrebujeme. Verím, že vypočuté slová padli do dobrej zeme našich sŕdc a majú moc premieňať naše životy, aby sme vytrvali na ceste za Ježišom.

On sám nás nabáda: „Ostaňte vo mne… lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť… Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie.“ (Jn 15, 4-5.16) Pozýva nás žiť poslanie Cirkvi, ohlasovať radostnú zvesť a tak po troške meniť svet k lepšiemu. Svedectvo životom je potrebné práve tam, kde sa nachádzame. Byť soľou zeme, svetlom sveta, kvasom, ktorý prekvasí naše vzťahy v rodinách, zamestnaní, medzi priateľmi a susedmi je výzvou pre všetkých. Každé ráno vždy znova a znova rozhodnúť sa milovať Boha v každej situácii a v každom človeku. Napriek starostiam a trápeniam žiť radostný a hojný život – s Ježišom v srdci sa to dá.

Lenka Lašová
Comments