Srdečná vďaka Farskej charite a naším skvelým dobrovoľníkom za tohtoročnú pôstnu polievku. V nedeľu 11. marca ju po všetkých svätých omšiach ponúkali pred kostolom. Rozdali takmer 450 porcií. Viacerí polievku ocenili nie len pochvalou, ale aj finančným príspevkom, vďaka čomu získala charita takmer 900€ na projekty pre sociálne vylúčených v Skalitom.