Články‎ > ‎

Foto: Púť do Krakova, 2016

uverejnené 26. 9. 2016, 7:04 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 27. 9. 2016, 3:55 ]

V septembri (16.-17.) sa pod vedením p. kaplána Miroslava Klobučníka uskutočnila farská púť do Krakova. Vo Wadowiciach sme navštívili Múzeum Jána Pavla II., ktoré je umiestnené v rodnom dome Karola Wojtylu, neďaleko Farského kostola P. Márie. Následne sme sa presunuli na Kalwariu Zebrzydowsku, ktorá sa nachádza v malebnom pohorí Makowski. V krásnom areáli sa nachádza kostol, kláštor aj skupina kaplniek tvoriaca krížovú cestu. História Kalvárie Zebrzydowskej sa začala písať v roku 1602. Súčasťou duchovného programu bola spoločná krížová cesta s témou vnútorného uzdravenia.

Sobotňajšie ráno sme začali svätou omšou, pri ktorej bol symbolicky odkrytý „Cudowny obraz Matki Božej w Kalwarii Zebrzydowskej“. Putovanie pokračovalo návštevou Benediktínskeho opátstva v Tynci. 

Púť vyvrcholila návštevou sanktuárií v Krakove. Prvým bolo Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove Łagiewnikach. Po prehliadke areálu sme sa v bazilike Božieho Milosrdenstva spoločne  o 15:00 hod modlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Druhé bolo Sanktuárium Jána Pavla II., ktoré je časťou väčšieho komplexu – Centra Jána Pavla II. „Nebojte sa!“. V sanktuáriu sa nachádzajú relikvie poľského pápeža. Symbolicky bolo postavené na mieste fabriky, kde počas okupácie pracoval aj Karol Wojtyła - neskorší pápež Ján Pavol II.

Celý program bol popredkávaný chvíľami, ktoré mohol každý stráviť v tichej modlitbe, a tak umocniť prežívanie Božej prítomnosti v duchu motta Ježiš, dôverujem v Teba!

V mene všetkých pútnikov srdečne ďakujeme p. kaplánovi M. Klobučníkovi za zorganizovanie púte.

Za všetkých zúčastnených Marta Vojčiňáková.

Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej6.JPG

By Pimke - Own work, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org