Tisícpäťsto krát ďakujeme za vašu podporu aktivít Farskej charity, ktorú ste prejavili pri tohtoročných adventných trhoch. Srdečná vďaka tímu našich chariťáčiek za organizáciu, dobrovoľníkom za ochotnú službu a mnohým darcom a sponzorom za ich štedrosť.
Ďakujeme.