Srdečná vďaka Dominike Petrákovej a Patrícii Cholujovej za foto zo Stretnutia pri jasličkách. Všetky fotografie nájdete v FB albume.
 

Na Slávnosť Narodenia Pána vás pozývame na Stretnutie pri jasličkách.
S Božím slovom, piesňami a vinšmi, po skalitsky aj slovensky, s viac než deväťdesiatimi účinkujúcimi. V našom kostole o 15:00.


Spomienka na predchádzajúce ročníky: