Foto: Triedne obnovy CZŠ, 2016

uverejnené 11. 6. 2016, 7:09 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 16. 6. 2016, 4:45 ]

Žiaci a triedni učitelia Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta sa v školskom roku 2015/2016 na našej fare zúčastnili triednych duchovných obnov. Každý ročník mal svoju vlastnú tému, ktorá sleduje víziu projektu Spolu rásť, spolu dozrievať.

Prváci: Stvorenie sveta

S našimi najmenšími otvárame prvé stránky Biblie, vstupujeme do príbehu stvorenia a identifikujeme sa ako jeho súčasť i cieľ. Učíme sa tak vnímať hodnotu sveta, stvoreného pre nás ako dar, chrániť ho ako jedinečné miesto nášho stretnutia sa so Stvoriteľom.

Druháci: Strom plný ovocia

„Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: »Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?« On mu odvetil: »Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.«“ Toto Ježišovo podobenstvo je podobenstvom aj o nás. Všetci sa učíme "prinášať ovocie". Aj naši druháci.

Tretiaci: Dom uprostred záhrady

Naši tretiaci dôverne poznajú podobenstvo o márnotratnom synovi a jeho milujúcom otcovi. Dvetisíc rokov staré rozprávanie znova ožíva v príbehu chlapca Adama. Spolu s ním spoznávame cestu zmierenia, čím sa pripravujeme na prijatie sviatosti pokánia.

Tretiaci: Sme Božie ovečky

Druhá tohotoročná obnova tretiakov je zameraná na Ježiša, nášho pastiera a Cirkev, spoločenstvo kresťanov, do ktorého od krstu patríme. Učíme sa rozumieť slovám Žalmu 23 "Pán je môj pastier, nič mi nechýba" a pri slávení sviatosti zmierenia sa spoznávame v podobenstve O stratenej ovečke. Veď aj my sme jeho ľud a ovce z jeho stáda (por.: Žalm 100,3).

Štvrtáci: Vinič a ratolesti

Všetci poznáme Ježišovo podobenstvo o viniči a ratolestiach. Iba konárik, ktorý je spojený s kmeňom, môže priniesť úrodu, sám uschne a zahynie. Cez Ježiša sme spojení aj navzájom, pretože byť kresťanom znamená byť spolu s inými spojený s Kristom. So štvrtákmi uvažujeme nad tým, čím sa "odstrihávame" od Ježiša a vo sviatosti zmierenia objavujeme spôsob, ako opäť obnoviť vzťah s Ním a cez neho aj s ostatnými ľuďmi.

Piataci: Krajina Piatakov

Každá trieda je iná, je akoby samostatným svetom, samostatnou krajinou. So žiakmi sme sa vybrali na prieskum ich piatackeho sveta. Spolu sme tvorili mapu Krajiny Piatakov, krajiny, v ktorej má každý svoje miesto.

Šiestaci: Studňa uprostred záhrady

Sme ako kvety uprostred veľkej Božej záhrady, ktorej hovoríme svet. Boh má v nás zaľúbenie jednoducho pre nás samých. So šiestakmi sa rozprávame o vode, ktorá udržuje a očisťuje život v záhrade i o tom, čo je takou "vodou" nás kresťanov.

Siedmaci: V bezpečí uprostred záhrady

Záhrada je miestom dozrievania a rastu. Je tomu tak aj vďaka bezpečiu a istote, ktorú poskytuje. Pevný plot ju chráni pred ohrozeniami z vonku. Svet v ktorom žijeme, naše rodiny, škola..., všetky tie miesta sú ako záhrada a pravidlá, ktoré náš život obklopujú, sú ako jej plot. Pravidlá, ktoré nás chránia - to je téma siedmackej triednej obnovy...

ôsmy ročník: Poď rýchlo dolu

Zachej - malý človek s veľkým problémom, neprijatý, odmietaný. A treba povedať, že si za to môže tak trochu aj sám. No aj on sa môže zmeniť. Začalo to tým, že vyliezol na planý figovník. S ôsmakmi hľadáme spôsob, ako pomôcť dnešným Zachejom. Nechceme, aby sa medzi nami niekto cítil neprijatý a odmietaný. Záleží nám na každom. Rastieme a dozrievame predsa všetci spolu.

Deviaty ročník: Zberať kamene

O záhradu sa treba starať, polievať, plieť burinu, zberať kamene. A starať sa treba aj o spoločenstvo. Aj tu sa občas nájde nejaký ten kameň, ktorý nás vyrušuje, bráni nám v pokoji rásť a dozrievať. Môže to byť výsmech, klamstvo, podceňovanie, šikana. Alebo napríklad taká pretvárka. A práve o tej uvažujeme s deviatakmi na ich triednej obnove.