Články‎ > ‎

Koncert: Piotr Rubik, Moja história, 2018

uverejnené 16. 12. 2018, 11:36 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 16. 12. 2018, 11:37 ]

V sobotu  pred 3. adventou nedeľou, ktorá je nazývaná  radostná, sme navštívili Bratislavu. Naše hlavné mesto nás privítalo nádhernou zimnou atmosférou a jemným popraškom čerstvého snehu.

Cieľom našej cesty bol koncert Piotra Rubika, poľského skladateľa symfonickej populárnej hudby pre orchester, film a divadlo. Jeho najvýznamnejším dielom je oratórium Ty si Peter, ktoré je venované Jánovi Pavlovi II.

Koncertný program poľského skladateľa, dirigenta a speváka Piotra Rubika niesol názov Moja história.  Počas 2,5 hodinového koncertu zaznelo viac ako 20 skladieb v podaní Piotra Rubika a štyroch sólistov – Michala Gasza, Agniezsky Przeskpieňskej, Marcina Januszkiewicza a Marty Moszcyńskej. Excelentné výkony všetkých spevákov boli doplnené moderovaným slovom Piotra Rubika, ktorý nám predstavil hlavné medzníky svojho osobného i kariérneho života.  Posolstvo dôležitých životných udalostí bolo pretavené do skladieb prostredníctvom textov  i hudby.

A tak sme i my mohli uvažovať nad svojou osobnou históriou, nad svojimi osobnými medzníkmi v živote a o tom, aký program, aký koncert by sme z toho všetkého vedeli zostaviť. A vlastne aj o to v období adventu ide, aby sme mohli uvažovať... 

Marta Vojčiňáková