Články‎ > ‎

Kostolné zvony

uverejnené 11. 8. 2018, 6:56 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 8. 2018, 7:07 ]

Vo veži nášho kostola sa používa trojica zvonov. Dva väčšie sú zasvätené patrónovi chrámu, menší od nich nesie meno svätého Jozefa. Malý a veľký zvon boli odliate v Americkom New Yorku, v roku 1920, v dielni Meneely bell foundry. Starý zvon strednej veľkosti vyhotovil Ján Ernest Christelli v Bratislave v roku 1774. Kostol má okrem okrem nich ešte dva menšie zvony, tzv. zvolávací, ktorý je umiestnený vo vežičke nad presbytériom a ktorým sa ohlasujú úmrtia a v súčastnosti  už nepoužívaný umieračik, umiestnený vo veži.


1. Svätý Ján Krstiteľ

Hmotnosť: ~ 360 kg
Priemer: 842 mm
Ladenie: h1
Lejár, rok uliatia: Meneely bell foundry, New York, 1920

Zvon Svätý Ján Krstiteľ je zavesený v severnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

MENEELY & CO., WATERVLIET. N. [New] Y. [York] 1920. 

Na západnej strane drieku zvona je umiestnený štvorriadkový nápis:

SV. JAN KRSTITEL / PAMATKA OT SKALICSKICH FARNIKOV / CURWENSVILLE, PA. [Curwensville, Pennsylvania] / U.S.A. 

Obvod zvona nad úderovým vencom je zdobený plastickou linkou. Zvon má lietajúce srdce s protizávažím, tzv. reverzné srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom. 

3. Svätý Jozef

Hmotnosť: ~ 180 kg
Priemer: 672 mm
Ladenie: dis2
Lejár, rok uliatia: Meneely bell foundry, New York, 1920

Aj tretí zvon bol odliaty v USA. Je zavesený v strednom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice a nesie meno Svätý Jozef. Má tanierovú korunu, ktorá je spojená so zalomeným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

MENEELY & CO., WATERVLIET. N. [New] Y. [York] 1920.

Na západnej strane drieku zvona je umiestnený štvorriadkový nápis:

SV. JOSEF PAMATKA OT / SKALICSKICH FARNIKOV. / ENDICOTT. N. [New] Y. [York] / U.S.A.

Obvod zvona nad úderovým vencom je zdobený plastickou linkou. Zvon má lietajúce srdce s protizávažím, tzv. reverzné srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom.

2. Svätý Ján Krstiteľ

Hmotnosť: ~ 225 kg
Priemer: 675 mm
Ladenie: d2
Lejár, rok uliatia: Ján Ernest Christelli, Bratislava, 1774

Aj najstarší zachovalý zvon nesie meno nášho patróna Svätý Ján Krstiteľ. Visí v južnom poli trojpoľovej oceľovej zvonovej stolice. Má pôvodnú šesťramennú korunu, ktorá je spojená s rovným oceľovým závesom. V hornej časti zvona sa v nápisovej páske, lemovanej plastickými linkami, nachádza nápis:

FUDIT ME IOAN ERNEST CRISTELIV POSONII A• [Anno] 1774.

V preklade nápis znamená: "Ulial ma Ján Ernest Christelli v Bratislave v roku 1774." Nižšie je umiestnený dookola obiehajúci, opakujúci sa ornament, v ktorom sú zobrazené tváre anjelov s krídlami, resp. okrídlené hlavy. Na južnej strane drieku zvona nájdeme reliéf, zobrazujúci svätého Jána Krstiteľa, držiaceho kríž. Nad reliéfom je situovaný sprievodný jednoriadkový latinský nápis:

VOX CLAMANTIS IN DESERTO.

V preklade: "Hlas volajúceho na púšti." Prechod k úderovému vencu je zdobený trojicou plastických liniek, nad ktorými sa nachádza nápis:

PER PAROCHIANOS SUB PAROCHO IOSEPHO OTROKOCZY CURATA.

Nápis nám v preklade hovorí, že zvon bol zadovážený vďaka milodarom farníkov, za pôsobenia farára Jozefa Otrokóciho. Zvon má lietajúce srdce a je poháňaný bezdotykovým lineárnym motorom.