Tematická krížová cesta

NEDEĽA  11:00
18.02.    Kríž farnosti
25.02.    Kríž menom alkohol
04.03.    Kríž rodín (p. Straková)
11.03.    Kríž závislostí
18.03.    Kríž sociálne vylúčených (Farská charita)
25.03.    Kríž choroby (E. Šmatlavová)

Krížová cesta v kaplnke

ŠTVRTOK 15:00
Krížová cesta v kaplnke na Kudlove

Stavovská krížová cesta

PIATOK  16:30
16.02.    Starí rodičia & vnúčatá (P. Tatarka)
23.02.    Matky (Modlitby matiek)
02.03.    Deti (M. Vojčiňáková, P. Najdek)
09.03.    Mládež & birmovanci (A. Oravcová)
15.03.    Učitelia & vychovávatelia (P. Čanecká, T. Konečný)
23.03.    Krížová cesta (V. Krčmárek)

Chlapská krížová cesta

PIATOK  20:00
Chlapská krížová cesta, zraz pred kostolom, treba si zobrať baterku, kto môže, zoberie aj auto.