PRIHLASOVANIE UKONČENÉ, info na skalite@fara.sk.


Záujemcov o prípravu na birmovku pozývame na Kurz Objav Krista. Chceme vytvoriť priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším cieľom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, a nájsť vo farnosti spoločenstvo ľudí, s ktorými si môže vytvoriť vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.

Tento kurz pozostáva z piatich stretnutí. Každé stretnutie začína 09:00 úvodnou modlitbou, nasledujú dve prednášk a rozhovor v skupinkách. Plánovaný záver je o 12:00. Začíname už 21.09.2019 o 09:00 v priestoroch CZŠ (nová škola). Treba si priniesť prezúvky a pero. Absolvovanie kurzu je jednou z podmienok prijatia do prípravy na birmovku.

Prihlasovanie na kurz

Kurz je určený pre záujemcov o prípravu na birmovku v našej farnosti. Do kurzu prijímame stredoškolákov, ktorí v školskom roku 2019/2020 nastupujú do druhého ročníka a starších. Záujemci sa môžu prihlásiť do 15.09. elektronicky, alebo odovzdaním prihlášky v sakristii kostola.

Na jeseň ponúkame kurz aj dospelým záujemcom. Info o kurze Objav Krista pre dospelých nájdete v tomto článku.


Viac o kurze: www.objavkrista.sk.