Články‎ > ‎

Medžugorie, 2018

uverejnené 21. 8. 2018, 7:23 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 21. 8. 2018, 7:24 ]
Šiesteho augusta 2018 bol veľmi teplý a slnečný pondelok a my sme s nabalenými kuframi i dušou plnou očakávaní a prosieb, čakali na odchod autobusu, ktorého cieľom bolo pútnické miesto Medžugorie. S povzbudivým úsmevom a požehnaním pána farára, za účasti pána kaplána, sme vyrazili takmer na 16 hodinovú cestu za našou nebeskou matkou Pannou Máriou, aby sme odniesli mnohé prosby, vyprosovali milosti a požehnanie pre seba i všetkých, ktorí sa zverili do našich modlitieb.

Našou prvou zastávkou bolo pútnické miesto Vepric, kde sme si po náročnej ceste dušu občerstvili sv. omšou a telo zase kúpaním v mori. Podvečer sme pokračovali do cieľa našej cesty, Medžugoria, ktoré sa  na niekoľko dní stalo naším domovom.  Denne sme sa zúčastňovali na večernom programe, na modlitbách posvätného ruženca, na sv. omši a adorácii, ktorá trvala do nočných hodín. Teplomer ukazoval 38 ° C a my sme sa štverali na kopec, aby sme navštívili miesto zjavenia Panny Márie, Podbrdo. Ešte i dnes tu vizionári prijímajú posolstvá od nebeskej Matky. Pretlačili sme sa pomedzi zástup ľudí, aby sme pred sochou Panny Márie mohli pokľaknúť a zotrvať v modlitbách. Odmenou nám bol úžasný a neopísateľný pokoj, ktorý tu bolo cítiť na každom kroku.

Ak sa nám výstup zdal náročný, to najťažšie nás ešte len čakalo. Takmer dvojhodinový výstup na vrch Križavec bol strmší, plný veľkých kameňov, ktoré prezrádzali, že túto cestu už absolvoval nespočetný zástup ľudí. Za svetla bateriek, za doprovodu pána kaplána a našich šoférov, za veľkej horúčavy sme sa cestou pri jednotlivých zastaveniach modlili krížovú cestu a putovali k vrcholu, kde stojí veľký biely kríž uchovávajúci pozostatky z kríža, na ktorom trpel Pán Ježiš. Pristavili sme sa pri hrobe p. Slávka, ktorý bol prvým ochrancom vizionárov, zaslúžil sa o duchovný i materiálny vzrast mesta a ako prvý začal modliac sa denne chodiť na vrch. Pri jednej takej ceste tu i skonal. Náš nočný výstup sme upachtení a unavení ukončili o jednej v noci.

Obohatením pre náš život bola i návšteva komunity Cenacolo. Svoj životný príbeh nám porozprávali dvaja obyčajní chlapci zo Slovenska, ktorí s Ježišom znova začali nový život a ako nám povedal jeden z nich, znova sa zamiloval do života. 

V priestoroch nášho ubytovania sme si vypočuli i zaujímavú prednášku o histórii a zjaveniach. Povzbudzujúce bolo i rozprávanie p. Gorana, ktorý zo samého ľudského dna znova vďaka Panne Márii začal žiť nový život.

Naše duchovné zážitky sme striedali s kúpaním v mori na rôznych miestach Makarskej riviéry. Pätnásteho augusta 2018 sme sa v dopoludňajších hodinách vracali domov. Prežili sme neopakovateľné chvíle. Vyprosovali sme mnoho milostí a požehnania pre celú našu farnosť. Myslím, že ešte dlho nám budú v ušiach znieť krásne piesne a budeme cítiť neopísateľnú atmosféru pokoja a spoločenstva, ktorého sme boli súčasťou. Za všetkých účastníkov veľké Ďakujem.

Marta Brázdová