Na prvú adventnú nedeľu skončili v našej farnosti ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi. Ďakujeme za tento milostivý čas. ZA 23 svätých omší s misijnými kázňami, katechézy a stretnutia so ženami, mužmi, mladými, deťmi i s učiteľmi CZŠ. Za hodiny spovedania v kostole, aj po domoch. Za misijný program s Riekou života pre žiakov našich škôl...

Ďakujeme...

  • Pátrom Michalovi Zamkovskému, Petrovi Slobodníkovi, Jozefovi Jackaninovi a Františkovi Boldymu z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.
  • Tímu dobrovoľníkov, ktorí zabezpečoval dôstojné slávenie liturgie počas misií: našim organistom, kostolníkom, akolytom a rozdávateľom, lektorom, žalmistom, miništrantom, spevákom a hudobníkom... Špeciálna vďaka za technickú podporu, vďaka ktorej fungovalo premietanie piesní, filmu a prezentácií, ako malo:-)
  • Gazdinkám za štedrosť, vďaka ktorej boli naši misionári zásobení všelijakými dobrotami.
  • Všetkým, ktorí sa zapojili do pozývania na misie. Mnohí z vás mali svoj zoznam ľudí, ktorých pred misiami oslovili.
  • Našim skvelým grafikom za letáky a baner.
  • Rodinám z celého Skalitého za intenzívnu modlitbovú podporu.
  • Veriacim za pôst a obety za misie.
  • Dominike za fantastické fotky.
  • A všetkým ostatným "neviditeľným" ľuďom, bez ktorých by to určite nešlo:-).

Ďalšie fotografie v albume...