Farské misie síce ešte nezačali, no už dnes musíme uvažovať nad tým, čo ďalej. Veríme, že ľudové misie sú časom milosti, mnohí z nás obnovia svoju vieru a Boh bude v srdciach veriacich vzbudzovať túžbu objavovať Krista a spoločenstvo kresťanom ešte hlbšie, než doteraz. Musíme byť pripravení na bratov a sestry, ktorí budú z vnuknutia Ducha prichádzať za nami s otázkou: "Čo máme robiť?" Je na nás, aby sme im ponúkli prijatie a podporu. Ako na to?

Chceme vytvoriť niekoľko malých skupiniek veriacich, do ktorých môže prísť každý, kto po misiách pocíti túžbu trochu viac spoznať Krista a jeho evanjelium. Máme spracované a pripravené témy pre štyri hodinové stretnutia nad Jánovým evanjeliom a hľadáme ochotných veriacich, ktorí by takéto skupinky po misiách na obdobie jedného mesiaca vytvorili a viedli.

Určite si spomínate na zázrak v Káne Galilejskej. Ježiš premenil na víno všetku vodu, ktorú boli sluhovia ochotní nanosiť do kamenných nádob na očisťovanie. Sluhovia sa naozaj činili a naplnili šesť kamenných nádob, každá mala dve až tri miery. Prepočítané na dnešné jednotky to znamená 600 až 1000 litrov vody, premenenej na víno. Pripravujeme sa na zázrak farských misií. Pred Veľkou nocou sme napĺňali nádobu pôstu za misie, od septembra putuje po domácnostiach obraz Matky ustavičnej pomoci a my tak napĺňame nádobu modlitby. A teraz je tu nádoba spoločenstva.

Čo môžeš urobiť? Prihlás sa ako člen, alebo vedúci jednej zo skupinek. Všetkých záujemcov pozývame na úvodné stretnutie vo štvrtok 07.11. o 19:00 vo fare.