Ľudové misie sú jedným z tých okamihov milosti, keď Ježiš prichádza do farnosti "hľadať a zachrániť, čo sa stratilo." Našou bezprostrednou úlohou je pripraviť mu cestu. Už sme sa za misie postili, modlíme sa za ne, zvolávame vedúcich postmisijných skupiniek... A teraz je na rade pozývanie. Pozvi koho môžeš na ľudové misie v našej farnosti. 

Ako na to? Vyskúšaj tento postup:

  • Urob si zoznam. Zapíš si mená aspoň dvadsiatich ľudí, ktorých pozveš na misie. Nepíš podľa toho, o kom si myslíš, že pôjde bez zdráhania sa. Nie. Urob si zoznam tých, ktorí sú nepravdepodobní. Zoznam ľudí, o ktorých si možno v prvej chvíli povieš "Tí nepôjdu!"
  • Modli sa. Povedz Ježišovi: "Viem, že prichádzaš k nám hľadať a zachrániť to, čo vyzerá stratené. Chcem ti navrhnúť stretnutie s týmito ľuďmi. Myslím, že by to potrebovali. Skúsim ich pozvať. Prosím, vlož mi do úst tie správne slová. Vytvor vhodnú príležitosť. Amen."
  • Priprav sa. Zisti si čo najviac o misiách, o ich význame, o tom, akou sú príležitosťou. A samozrejme potrebuješ mať program misií v malíčku. A ešte lepšie aj po ruke. K tomu ti pomôžu info letáčiky, ktoré pripravujeme. V nedeľu si ich môžete zobrať. Leták s programom si môžete stiahnuť aj tu.
  • Nevzdaj sa. Jasné, že devätnásti ťa možno odmietnu. Ale to ešte neznamená, že aspoň jeden z nich neprijme pozvanie. Možno to bude ten prvý, možno siedmy a možno osemnásty. Nevzdaj sa. Ty pozývaj v Božom mene na stretnutie s Kristom.
  • Pamätaj: Boh otvára srdce. Boh otvorí srdcia tých, ktorých chce pozvať. On ich pripraví. A otvorí aj tvoje srdce. Máš teda všetko, čo potrebuješ.

Čas misií je časom milosti. No milosť môže vstúpiť len tam, kde je očakávaná. Počítaj s milosťou.