Program ľudových misií

Sobota 23.11.
18.00 Svätá omša a začiatok misií

Nedeľa 24.11.
07.05 Svätá omša s misijnou kázňou
08.30 Svätá omša s misijnou kázňou
10.00 Svätá omša s misijnou kázňou, po nej stretnutie s mládežou
15.00 Pobožnosť a katechéza pre ženy
16.00 Premietanie filmu Ježiš

Pondelok 25.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma hriech
16.00 Svätá omša pre deti
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma obrátenie
18.50 Katechéza pre mužov 

Utorok 26.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma spoveď
11.00 Školská svätá omša CZŠ
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma smrť, súd

Streda 27.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma Cirkev
16.00 Svätá omša pre deti
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma Ježiš, darca života
Štvrtok 28.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma viera
18.00 Eucharistická slávnosť s adoráciou, téma Eucharistia

Piatok 29.11.
08.00 Svätá omša s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, téma utrpenie
18.00 Svätá omša s misijnou kázňou s obnovou manžel. sľubov, téma láska
19.00 Stretnutie s mládežou

Sobota 30.11.
08.00 Svätá omša s misijnou kázňou, téma modlitba
17.30 Pobožnosť k Matke Ustavičnej Pomoci
18.00  Svätá omša s misijnou kázňou, téma Panna Mária

Nedeľa 01.12.
07.05 Svätá omša s misijnou kázňou
08.30 Svätá omša s misijnou kázňou
10.00 Svätá omša s misijnou kázňou
14:00 Svätá omša a záver misií, téma kríž

Sviatosť zmierenia

utorok - od 16.00
streda - od 09.00  a od 15.30 (ženy)
štvrtok - od 09.00  a od 15.30 (muži)
piatok - 15.30 (mládež)